fbpx

CooperVision Specialty EyeCare steunt Oogfonds in strijd tegen myopie

CooperVision Specialty EyeCare steunt Oogfonds in strijd tegen myopie

Oogzorgspecialisten slaan alarm: ernstige bijziendheid (myopie) komt steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor. Ook de mate van bijziendheid wordt steeds extremer. Kinderen die op jonge leeftijd bijziend zijn, lopen meer risico op vervelende oogproblemen of om slechtziend te worden. Dat wil je als ouder/verzorger natuurlijk voorkomen. Zicht dat eenmaal verloren is gegaan, kan niet meer worden hersteld. Het Oogfonds en CooperVision Specialty EyeCare (SEC) maken zich hier allebei hard voor. 

Om bewustzijn en tijdige herkenning van myopie te vergroten, is voorlichting nodig. CooperVision SEC steunt het Oogfonds hierin. Op het gebied van het bestrijden van het bijziendheidsprobleem bij kinderen werken de bedrijven al langere tijd samen, maar dat is nu ook officieel vastgelegd door de nieuwe directeur van het Oogfonds Monique van Bijsterveld en Alex Lamse, Managing Director van CooperVision SEC. De organisaties trekken samen op als het gaat om bewustwording creëren bij ouders/verzorgers en kinderen omtrent myopie en leren van elkaars expertise. Beide werken met een eigen campagne, maar met hetzelfde doel: zorgen voor kinderogen en het voorkomen van oogaandoeningen op latere leeftijd.

Bijziendheidsepidemie

Vooral veel dichtbij kijken en weinig buitenspelen veroorzaken steeds meer bijziendheid bij kinderen. Nu al is een kwart van de 13-jarigen in Nederland bijziend. Doordat een kinderoog nog in de groei is, ontwikkelt de bijziendheid bij jongeren zich sneller. Als je op jonge leeftijd bijziend wordt, is de kans veel groter dat je later ernstige oogproblemen krijgt en slechtziend wordt. Tijdige controle is dus belangrijk en voorlichting aan ouders, kinderen en ook leraren helpt daarbij. Naar verwachting is in 2050 maar liefst 50% van de wereldbevolking bijziend.1Onderzoekers spreken zelfs van een bijziendheidsepidemie.

Het Oogfonds lanceert ’20-20-2 campagne’ op scholen

Het Oogfonds roept iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen voor kinderen en jongeren die de gevolgen niet overzien en raadt aan om de 20-20-2 leefregel voor gezonde kinderogen te hanteren. Zo werkt het: na 20 minuten dichtbij kijken (bijvoorbeeld op schermen), 20 seconden in de verte kijken en elke dag minstens 2 uur buiten zijn.* De vitamine D en lichtintensiteit buitenshuis hebben een gunstig effect op het netvlies. Om deze regel breed te verspreiden, is het Oogfonds op basisscholen de ‘Doe mee met 20-20-2’ campagne’gestart. Doel is dat leraren deze regel gaan verankeren tijdens het lesgeven en kinderen zo spelenderwijs gezonde ogen behouden.

“Het is zo vanzelfsprekend dat je ogen het doen, dat je alles kunt zien. Maar zo vanzelfsprekend is dat helaas niet. Steeds vaker krijgen mensen, waaronder ook kinderen, te maken met slechtziendheid en dat terwijl het voorkomen kan worden. Dan is het toch logisch dat we dat we daar als Oogfonds alles aan doen? We hopen de ouders en leraren van Nederland te bereiken met onze boodschap en zo kinderogen gezond te houden. Alleen door samen te werken kunnen we ons doel bereiken,” vertelt Monique van Bijsterveld, directeur Oogfonds.

CooperVision Specialty EyeCare lanceert de ‘OogCheckWeken’

In het verlengde van deze bewustwordingscampagne op scholen, organiseert CooperVision SEC samen met door hen tot Myopie Management Expert opgeleide contactlensspecialisten en optometristen de landelijke OogCheckWeken. Naast voorlichting is ook een juiste behandeling belangrijk als er sprake is van progressieve bijziendheid (myopie). Een bril of ‘gewone’ lenzen geven weer scherp zicht, maar remmen het proces van bijziendheid niet. CooperVision SEC, producent van maatwerk contactlenzen, heeft hiervoor speciale lenzen die zo nodig voor ieder kind op maat gemaakt kunnen worden. De Myopie Management Experts helpen ouders en kinderen bij het tijdig signaleren van bijziendheid.

“Door samen met het Oogfonds de strijd aan te gaan tegen het groeiende bijziendheidsprobleem onder kinderen, kunnen we nog meer ouders, verzorgers en kinderen bewust maken van het belang van goede oogzorg. Wij zoeken elkaar op in onze kennis en expertise, en versterken elkaar als het gaat om voorlichting geven over myopie. Vaak valt bijziendheid niet direct op, maar als het tijdig wordt herkend en beperkt kunnen ernstige oogproblemen worden voorkomen,” vertelt Alex Lamse, Managing Director CooperVision SEC.

Dit is wat een persoon ziet met