Wie zijn wij

In Nederland hebben ongeveer een miljoen mensen een oogprobleem. Er zijn nu al meer dan 250.000 mensen slechtziend of blind. Dat aantal stijgt explosief, terwijl het in 70 procent van de gevallen te voorkomen is.

De oplossing ligt in meer oogonderzoek, maar dit duurt lang en door geldgebrek kunnen veel onderzoeken nu niet van start. Terwijl we nu moeten starten voor een sneller resultaat.

Waarom?

Omdat iedereen wil blijven zien, werkt het Oogfonds aan een toekomst waarin niemand meer slechtziend of blind wordt. Daarom investeren wij in wetenschappelijk onderzoek, in innovatie, geven we voorlichting en steunen we patiëntenverenigingen in hun doel de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking te verbeteren.

Sinds 1947 maakt het Oogfonds het mogelijk dat iedereen iets kan doen aan blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen in Nederland. Particulieren, organisaties en bedrijven werken samen met het Oogfonds aan de doelstellingen. H.K.H. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het Oogfonds.

 

2022 jubileumjaar

In 2022 bestaat het Oogfonds 75 jaar. Houd de website in de gaten voor meer nieuws hierover!

De kernwaarden van het Oogfonds

Eerlijk

• Integriteit staat bij ons bovenaan.
• Als onafhankelijke organisatie opereert het Oogfonds transparant.
• Wat we doen is zichtbaar. We zijn een betrouwbare partner.
• Het Oogfonds stelt zichzelf concrete doelen.
• Resultaten worden gepresenteerd.
• Met inkomsten en met gegevens gaat het Oogfonds zorgvuldig om.
• We leggen verantwoording af en committeren ons daarbij aan de geldende richtlijnen.

 

Durven

• In een veld dat volop in ontwikkeling is, stelt het Oogfonds al bijna 75 jaar alles in het werk om doelen te realiseren.
• Daaraan besteden we geld, tijd en energie. Het Oogfonds blijft steeds nieuwe paden betreden en kiest voor innovatieve en creatieve bestedingen om blindheid en slechtziendheid te voorkomen.
• Daarbij durven we keuzes te maken. Om een steeds groter publiek te bereiken, kiezen we waar mogelijk voor een spraakmakende en verrassende aanpak.

 

Verbinden

Op ons terrein zijn velen actief: fondsen, patiëntenverenigingen, wetenschappers, medisch specialisten en bedrijven. We hebben veelal dezelfde stip op de horizon: blindheid en slechtziendheid voorkomen en bestrijden en een beter perspectief voor mensen met een oogaandoening. Samenwerking is nodig om impactvolle projecten te realiseren. Het Oogfonds verbindt initiatieven en pakt de regie waar wenselijk. Daarbij durven we keuzes te maken.

Iris

Dit is wat een persoon ziet met