fbpx

Missie en visie

Missie

Het Oogfonds wil dat niemand meer blind of slechtziend zal zijn.

Alles wat wij doen draagt bij aan het bereiken van dat doel.

Visie

Het Oogfonds werkt ambitieus aan een samenleving waarin blindheid en slechtziendheid niet meer voorkomen. Dat doen wij door in toenemende mate effectief, patiëntgericht, innovatief en veelbelovend wetenschappelijk onderzoek te financieren.

Als belangrijkste financier van dergelijk onderzoek in Nederland, werken wij prettig samen met vele partijen in de oogwereld, vanuit de overtuiging dat je sámen meer bereikt. Door de oogwereld worden wij gezien als een verbinder, als energieke partner die het voortouw neemt.

Wij beseffen dat verlies van gezichtsvermogen in veel gevallen voorkomen kan worden door tijdige opsporing en behandeling van oogaandoeningen. Daarom geven wij algemene voorlichting aan het Nederlandse publiek over oogziekten, met als doel een goede ooggezondheid.

Wij vallen op, wij zijn innovatief, wij communiceren doelgroepgericht en effectief. Wij zijn transparant en weten nieuws over onderzoek en preventie echt binnen te laten komen bij de doelgroepen. Daardoor worden wij gezien als autoriteit, als hét fonds dat het verschil maakt, en waar je donatie of nalatenschap echt effect heeft.

Onderzoeksvisie

Het Oogfonds werkt met een onderzoeksvisie. Deze visie, die regelmatig herijkt wordt, geeft de kaders aan voor onze financiering van wetenschappelijk oogonderzoek. Belangrijke kernpunten uit deze visie zijn:

  • We besteden expliciete aandacht aan oogziekten die vaak voorkomen (macula gerelateerde aandoeningen, glaucoom, myopie); dit betekent echter zeker niet dan we andere oogaandoeningen uitsluiten.
  • Het Oogfonds financiert relevant, breed gedragen onderzoek dat echt perspectief biedt voor de patiënt.
  • We financieren (ook) innovatieve onderzoeken.
  • Het Oogfonds omarmt jonge oogwetenschappers en stimuleert hen.
Meta-Neeleman Directeur-bestuurder bij het Oogfonds

Kunt u iets betekenen in onze strijd tegen blindheid en slechtziendheid? Of wilt u reageren? Bel naar 030 – 29 66 999. Ik ga graag met u in gesprek!

Meta Neeleman Directeur - bestuurder Oogfonds

Dit is wat een persoon ziet met