Visie en missie

 • Jaarlijks brengt 1 miljoen mensen een bezoek aan een oogarts.
 • 330.000 mensen zijn blind of slechtziend.
 • Naar verwachting is in 2050 de helft van de bevolking bijziend.
 • 3 procent van de Nederlanders kent de signalen van een oogprobleem, waardoor er niet tijdig wordt ingegrepen.
 • Zicht dat eenmaal verloren is gegaan, is (nog) niet te herstellen.
 • Verlies van zicht heeft een enorme impact.

Missie

Het Oogfonds heeft als missie om blindheid en slechtziendheid te voorkomen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons, via de patiëntenverenigingen, in voor betere patiëntenzorg en participatie.  Ook verbinden we veel partijen in het werkveld om snellere en betere oplossingen voor mensen met een oogaandoening te realiseren.

Visie

 • Het juiste wetenschappelijk oogonderzoek financieren wat leidt tot het voorkomen dan wel behandelen of genezen van oogaandoeningen;
 • Ervoor zorgen dat mensen zich bewust zijn van hun ogen en deze regelmatig laten controleren om daardoor blindheid en slechtziendheid te voorkomen.

Hoe we dat doen?

Voor iedereen

 • Alle oogaandoeningen tellen voor ons mee
 • Aandoening overstijgend
 • Met een helikopterview leggen we verbanden tussen verschillende oogaandoeningen en alle mogelijke oplossingen

Verbindend
We zijn dé partij die kennis en expertise in het werkveld koppelt, om snellere en betere oplossingen te realiseren voor mensen die een oogaandoening hebben.

Onafhankelijk
We werken vanuit een onafhankelijke, integrale visie en dienen maar één belang: zorgen dat iedereen kan blijven zien waar hij van houdt.


Wat we doen?

Onderzoek en innovatie
We investeren in baanbrekende, nieuwe oplossingen die oogaandoeningen kunnen voorkomen, behandelen of genezen. Elke ontdekking is een stap naar genezing of betere zorg.

Krachtenbundeling
We vormen samenwerkingsverbanden binnen de oogwereld van onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, maatschappelijke organisaties en publiek.

Voorlichting
We informeren het publiek op een betrouwbare wijze over het gezond houden van hun ogen.

Fondsenwerving
Voor de strijd tegen gezondheidsproblemen is veel geld nodig. We moeten nu investeren in gezonde ogen voor het gewenste resultaat in de toekomst.

Kunt u iets betekenen in onze strijd tegen blindheid en slechtziendheid? Of wilt u reageren? Bel naar 030 – 29 66 999. Ik ga graag met u in gesprek!

Meta Neeleman Directeur - bestuurder Oogfonds

Dit is wat een persoon ziet met