fbpx

De donateursadministratie: hoeksteen van het Oogfonds

Wetenschappelijk onderzoek is alleen mogelijk door giften en donaties. De donateurs-administratie neemt dan ook een centrale plek in. Oogfondsmedewerkers Menno en Christina verwerken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle betalingen en wijzigingen. Lees mee over de digitalisering en de AVG en hoe ondanks deze ontwikkelingen het persoonlijke contact zo waardevol blijft.

Menno: “Ik werk nu twaalf jaar bij het Oogfonds. Toen ik startte waren alle donateursgegevens opgeslagen in een programma dat leek op een digitale kaartenbak. Het was eenvoudig, maar het werkte. Voor toen. De regelgeving rondom persoonsgegevens zijn steeds strenger geworden en hierin gaan we met onze tijd mee. Dankzij vele inspanningen hebben we van brancheorganisatie DDMA zelfs goud gekregen voor het Privacywaarborg, wat betekent dat we uiterst serieus omgaan met persoonsgegevens. We willen persoonlijk contact houden met de donateurs én maximaal voldoen aan de privacywetgeving. Het is mooi om de continue ontwikkeling en professionalisering hierin te zien.”

Christina: “Als donateur van het Oogfonds kun je al je wensen doorgeven als het om de communicatie gaat. Denk aan wel of geen fysieke post, het wel of niet plaatsen van een IBAN op de acceptgiro, de hoeveelheid post en ga zo maar door. Ook gericht geven is mogelijk, bijvoorbeeld voor glaucoomonderzoek of juist maculaonderzoek. We willen donateurs benaderen zoals ze zelf graag benaderd willen worden.”

Menno: “Net als bij andere goede doelen, zie ik een daling in het aantal donateurs dat via machtiging maandelijks of jaarlijks wil investeren in wetenschappelijk oogonderzoek. Steun verschuift naar eenmalige giften. Ook heel waardevol, maar voor de continuïteit van de onderzoeken is zekerheid belangrijk en daarom streven we zoveel mogelijk naar doorlopende machtigingen, bijvoorbeeld door met de donateur een einddatum af te spreken voor na een of twee jaar.”

Persoonlijk

Christina: “Ondanks de digitalisering, blijft veel donateursadministratie papierwerk. Het verwerken van verhuisberichten, acceptgiro’s, postretouren en opzeggingen. Dit doen we handmatig en daarmee heel precies. Het persoonlijke contact vind ik belangrijk, dus als er iets onduidelijk is bel ik graag even na. Ik wil dat donateurs zich geholpen voelen en zeker zijn van een goede verwerking van gegevens én donatie.”

Menno: “Ondanks dat het mensenwerk blijft, willen we voorkomen dat er fouten worden gemaakt. En gebeurt dit wel, dan nemen we persoonlijk contact op om de zaken zo snel mogelijk weer in orde te krijgen. Juist dat persoonlijke contact is waardevol. De reden waarom iemand zijn betrokkenheid toont is prachtig. Ik sprak eens een vrouw die op het journaal had gezien dat kinderen die lang naar een scherm kijken, bijziend kunnen worden. Zij deed een donatie om onderzoek en voorlichting rond dit onderwerp mogelijk te maken. Soms is de reden ook schrijnend. Een echtgenoot die zijn partner ziet buigen onder de last van een oogaandoening en daarom wil investeren in oplossingen voor oogziektes. Iedere donateur heeft een eigen verhaal en dat vind ik boeiend.”

Christina: “Soms zit er bij een poststuk een handgeschreven kaartje of zelfs muntgeld. Donateursadministratie vraagt om een gestructureerde en zakelijke manier van werken. Maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Het is de verwerking van een hartenwens van een gelijkgestemde. Want net als iedere donateur willen wij ook dat blindheid en slechtziend in de toekomst voorkomen kunnen worden. Hoe sneller, hoe beter. Daarom is wetenschappelijk oogonderzoek zo belangrijk!”

Wil jij jouw gift omzetten naar een structurele gift? Heel graag! Het is jouw investering in wetenschappelijk oogonderzoek waarmee je volgende generaties een beter vooruitzicht geeft. Neem voor meer informatie contact op met mijnogen@oogfonds.nl.

Dit is wat een persoon ziet met