fbpx

Goed nieuws LMD patiënten

Richtlijn aangepast

De richtlijn Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG) aangepast. Deze richtlijn beschrijft wat de beste zorg is voor patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie, gebaseerd op de huidige inzichten.

De richtlijn is bedoeld voor zorgverleners, zoals optometristen en oogartsen, die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie.

Klik richtlijn om de richtlijn in te zien.

Samenwerking voor vroege signalering LMD

Samen met de MaculaVereniging hebben wij ons in de maand juni 2023 ingezet om de kennis over maculadegeneratie bij huisartsen en opticiens te vergroten. Dit om bewustzijn te creëren en vroegtijdige signalering en doorverwijzing te bevorderen. Zie hier onze actiepagina.

Huisartsen en opticiens zijn voor veel mensen het eerste aanspreekpunt bij klachten van het zicht. Wij zijn dan ook blij met de aangepaste richtlijnen en hopen dat het Nederlands huisartsen genootshap (NHG) snel volgt met een wijziging in de standaard voor huisartsen.

In de richtlijn staat duidelijk dat vroegtijdige signalering van maculadegeneratie belangrijk is, om zo tijdig te kunnen doorverwijzen:

‘’ Om ervoor te zorgen dat patiënten met deze klachten ook daadwerkelijk op korte termijn verwezen worden naar de oogarts, is het van belang dat huisartsen, opticiens en optometristen in de eerste lijn op de hoogte zijn van deze alarmsymptomen en deze goed kunnen duiden. Deze kennis zou door voorlichting en nascholing van huisartsen, opticiens en optometristen vergroot kunnen worden. LMD wordt wel expliciet genoemd in de NHG-standaard Visusklachten.

Adviseer in uw eigen adherentiegebied huisartsen en optometristen om patiënten met een éénzijdige (sub)acute visusdaling, centrale vlek en/of metamorfopsie binnen 5 dagen naar een oogarts te verwijzen, aangezien de eerste injectie of her injectie met een anti-VEGF middel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één week gegeven moet worden. ‘’

Wij pleiten nogmaals voor gebruik van de Amslertest.

Dit is wat een persoon ziet met