fbpx

‘Zicht op Buiten’ winnaar Flora van Laarprijs 2023

Netwerk ‘Zicht op Buiten’ wint de Flora van Laarprijs. ‘Zicht op Buiten’ is een multidisciplinair netwerk dat zich bezighoudt met leefstijlverandering bij de jeugd, specifiek gericht op de toename van beeldschermgebruik. Het doel is: (oog)gezondheid van de jeugd behouden. Initiatiefnemer Vasanthi Iyer nam de prijs tijdens de AJN-dag op 17 november in ontvangst.

Flora van Laarprijs

Elke twee jaar reikt AJN Jeugdartsen Nederland de Flora van Laar* prijs uit om onderzoek en innovatie op het gebied van jeugdgezondheidszorg te stimuleren. Deze prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van €750 euro. De jury vindt het krachtig dat een netwerk de gezondheid van jeugdigen bevordert en samen impact maakt: “Het netwerk laat goed zien dat professionals uit de preventieve en curatieve zorg, het sociale domein en onderwijs een gezamenlijk belang hebben en elkaar daarin versterken.” Daarnaast laat het zien dat moderne onderzoekers de onderzoeksresultaten omzetten in praktische adviezen voor diverse professionals werkzaam met jeugdigen en hun ouders.

Leefstijlverandering bij de jeugd

Veel ontwikkelingen in de samenleving, waaronder beeldschermgebruik, leiden ertoe dat kinderen en jongeren minder buiten zijn of buiten spelen. Dit draagt bij aan bijziendheid en slechtere motoriek. Ook conditie, houding, gewicht en mentale gezondheid gaan achteruit. Veel professionals en organisaties zijn bezig deze trend te keren, ieder vanuit een eigen perspectief.

Netwerk ‘Zicht op Buiten’

In 2018 werd netwerk ‘Zicht op Buiten’ opgericht op initiatief van Vasanthi Iyer (arts Maatschappij & Gezondheid / AJN ambassadeur VisusInzicht) om de energie en ideeën van diverse partijen op het gebied van onderzoek, beleid en praktijk te bundelen.

‘Zicht op Buiten’ creëert bewustwording en maatschappelijk draagvlak voor het belang van buiten zijn en buiten spelen door middel van activiteiten zoals: wetenschappelijke artikelen, congressen, webinars, aansluiting bij fondsen, het aanspreken van de politiek, een prijsvraag, een benefietgala, buitenspeelactiviteiten, een whitepaper en een podcast.

20-20-2, daar red je ogen mee!

De slogan van het netwerk spoort jeugdigen aan om 2 uur per dag buiten te zijn voor voldoende daglicht en na 20 minuten dichtbij op een scherm kijken, 20 seconden in de verte te kijken. Het netwerk wil hiermee de maatschappij breed betrekken, want iedereen kan helpen! De jeugd heeft baat bij gezond schermgebruik en een veilige groene wijk met speeltuinen en groene schoolpleinen.

Betrokken organisaties

Netwerk ‘Zicht op Buiten’ bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij de volgende organisaties: Oogfonds, Jantje Beton, Houding Netwerk Nederland, Nederlands Centrum  Jeugdgezondheid, ErasmusMC, Hogeschool Utrecht, GGD Haaglanden/ Gezonde School, Amsterdam UMC, NVK, Picoo, Alles is Gezondheid, Trimbos, Stichting voor Werkende Ouders, Nederlands Jeugd Instituut, IVN, GGD Noord-Oost Gelderland, GGD Fryslan, Essilor Luxotica, Cooper Vision/Procornea Nederland BV, Menicon BV, ZienByeEva, Optiek Verkerk, Bureau Objectief, LCGW Sociaal Domein Gemeenten, TNO, AJN Jeugdartsen Nederland.

* Flora van Laar (1925-2001) was jarenlang cursusleider jeugdgezondheidszorg in Leiden, eerst bij het voormalige NIPG (Nederlands Instituut Preventieve Geneeskunde), later bij TNO. Zij droeg zorg voor een gedegen wetenschappelijke opleiding van jeugdartsen en stimuleerde haar cursisten om goed en vernieuwend onderzoek op te zetten. Vele van de nu werkzame jeugdartsen bewaren goede herinneringen aan haar.

Dit is wat een persoon ziet met