Wie doen er onderzoek?

Omdat iedereen wil blijven zien, werkt het Oogfonds aan een toekomst waarin niemand meer slechtziend of blind wordt.

Het Oogfonds financiert wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek en projecten gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking.

Om ervoor te zorgen dat iedere gedoneerde euro goed besteed wordt zijn er goede afspraken gemaakt met de onderzoeksinstituten in Nederland. Al meer dan 15 jaar besteed het Oogfonds via de samenwerking UitZicht aan wetenschappelijk onderzoek. Door samen te werken is het mogelijk uitgebreide toetsing van hoor en wederhoor toe te passen op de onderzoekaanvragen. Er zijn verschillende commissies betrokken in het beoordelingsproces om de kwaliteit van de onderzoeken te waarborgen. Daarnaast heeft de patiëntenvereniging een onderzoeksagenda opgesteld met daarin de belangrijkste onderwerpen. Bij het toekennen van financiering wordt deze agenda als leidraad gehanteerd.

Doorgaans vindt wetenschappelijk oogonderzoek plaats in één van de acht de academisch centra in Nederland. Universitaire medische centra bieden naast reguliere patiëntenzorg ruimte voor opleiding en onderzoek. In Nederland zijn er acht UMC’s, UMC Groningen, Amsterdam UMC (VU en AMC), Leids UMC, UMC Utrecht, Erasmus UMC (Rotterdam), Radboudumc (Nijmegen) en Maastricht UMC. Ook in het Oogziekenhuis Rotterdam en in de Melles Kliniek (hoornvliesaandoeningen) wordt wetenschappelijk oogonderzoek gedaan.

In Nederland is één op de drie kinderen onder de 15 al ernstig bijziend. Willen we serieuze oogproblemen en zelfs blindheid op latere leeftijd voorkomen, dan moeten we nú ingrijpen.

Prof. dr. Caroline Klaver ErasmusMC | Radboudumc

Dit is wat een persoon ziet met