fbpx

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Oogfonds ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van de stichting, houdt toezicht op de werkzaamheden van de directeur en staat de directeur met raad terzijde. De wettelijke bevoegdheden van de raad hebben onder meer betrekking op het goedkeuren van het beleidsplan, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen. De directeur is verantwoordelijk voor de realisering ervan.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert tenminste vijfmaal per jaar in aanwezigheid van de directeur.

Lees het reglement met betrekking tot de raad van toezicht.

De Raad van Toezicht van het Oogfonds bestaat uit:

Dhr. A. (Abe) Boersma
Voorzitter Raad van Toezicht
Mw. M. (Marlies) de Ruyter de Wildt
Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Prof. dr. G.P.M. (Gre) Luyten
Lid Raad van Toezicht
Dhr. drs. J.H.H. (Joost) de Beijer
Lid Raad van Toezicht
Dhr. P. (Paul) Bilars
Lid Raad van Toezicht

Dit is wat een persoon ziet met