Raad van toezicht

De raad van toezicht van het Oogfonds ziet toe op de realisatie van de doelstellingen van de stichting, houdt toezicht op de werkzaamheden van de directeur en staat de directeur terzijde. De wettelijke bevoegdheden van het bestuur hebben onder meer betrekking op het goedkeuren van het beleidsplan, de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen. De directeur is verantwoordelijk voor de realisering ervan.

Het bestuur bestaat uit vijf leden en vergadert tenminste vijfmaal per jaar in aanwezigheid van de directeur. Download: Reglement

Leden:

Dhr. A. (Abe) Boersma

Prof. dr. G.P.M. (Gre) Luyten

Dhr. drs. J.H.H. (Joost) de Beijer

Mw. M. (Marlies) de Ruyter de Wildt

Dhr. P. (Paul) Bilars

Dit is wat een persoon ziet met