fbpx

Partners

Door samen te werken aan wetenschappelijk onderzoek, preventie, voorlichting en belangenbehartiging bereiken we meer en wordt op kosten bespaard.

MaculaFonds en GlaucoomFonds onderdeel Oogfonds

Het Oogfonds is in 2019 gefuseerd met het MaculaFonds en het GlaucoomFonds. Het resultaat van een gemeenschappelijke visie op de toekomst: door krachtenbundeling kunnen we meer onderzoek mogelijk maken naar het ontstaan, opsporing én behandeling van deze oogziektes. En dat is hard nodig, want zicht dat door deze ziektes verloren is gegaan, is tot op heden onherstelbaar.

VriendenLoterij

Sinds 2009 ontvangt het Oogfonds jaarlijks een bijdrage van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij steunt organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland.
Als je ook meespeelt in de VriendenLoterij, kun je aangeven dat je meespeelt voor het Oogfonds. De helft van je inleg gaat dan rechtstreeks naar het Oogfonds. Daarmee help je rechtstreeks aan het voorkomen van blindheid en slechtziendheid en aan een voor visueel beperkten toegankelijke maatschappij.

Uitzicht

Uitzicht is het samenwerkingsverband van meerdere fondsen die subsidies verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van slechtziendheid en blindheid. Dit voorkomt dat subsidieaanvragers bij meerdere fondsen tegelijk aanvragen moeten indienen. Bovendien wordt de kwaliteit van de onderzoeken waaraan subsidie wordt toegekend, extra getoetst. Het Oogfonds heeft sinds 2010 via Uitzicht onderzoek gefinancierd op het vlak van de meest voorkomende oogziekten, zoals glaucoom, maculadegeneratie en retina pigmentosa.

Naast het Oogfonds nemen de volgende fondsen deel aan Uitzicht:

  • Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS)
  • Stichting Blinden-Penning
  • Glaucoomfonds
  • Dr. F.P. Fischer-Stichting
  • MaculaFonds
  • Retina Nederland Onderzoek Fonds
  • Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid
  • Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
  • Rotterdamse Stichting Blindenbelangen

Onze samenwerkingspartners

Dit is wat een persoon ziet met