Oog close-up
24 oktober 2017

Patiëntenorganisaties luiden de noodklok om reddende ooginjecties

Patiëntenorganisaties luiden de noodklok nu zorgverzekeraars te weinig geld beschikbaar stellen voor reddende ooginjecties. Duizenden patiënten met een netvliesafwijking dreigen maatschappelijk blind te worden. Oogartsen zijn volgens de richtlijnen verplicht deze injecties voor te schrijven bij patiënten die een indicatie hebben, maar krijgen hiervoor onvoldoende ruimte, met alle gevolgen van dien.

Een werkgroep van experts in de oogzorg overhandigt vanmiddag een rapport met deze alarmerende boodschap aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid. Het rapport wordt naast de Oogvereniging en MaculaVereniging ondersteund door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), Oogfonds, Diabetesvereniging Nederland, Diabetesfonds, Maculafonds, seniorenorganisatie KBO-PCOB en Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen Eph

Ernstige onderbehandeling

‘We krijgen alarmerende signalen dat zorgverzekeraars het gebruik van de meer kostbare ooginjecties beperken door onvoldoende geld beschikbaar te stellen. De goedkopere middelen werken bij een deel van de patiënten niet waardoor duurdere middelen de enige effectieve behandeling zijn. Deze duurdere ooginjecties zitten in het basispakket van de verzekering en zouden gewoon vergoed moeten worden’, stelt Heleen Schoots van de MaculaVereniging en zelf patiënt. ‘Doordat zorgverzekeraars het gebruik willen beperken, wordt het voor oogartsen onmogelijk de geldende richtlijnen voor behandeling te volgen en dreigt ernstige onderbehandeling voor patiënten.’

Duizenden patiënten getroffen

Per jaar worden in Nederland ongeveer 235.000 behandelingen met ooginjecties verricht bij ruim 50.000 personen met netvliesafwijkingen. Schoots: ‘Oogartsen schatten dat ongeveer 30% van deze patiëntengroep de duurdere ooginjectie nodig heeft. Door het onthouden van de juiste behandeling, verliezen duizenden mensen het gezichtsvermogen. De maatschappelijke gevolgen zijn groot: verlies van zelfstandigheid, verlies van werk en hoge kosten voor begeleiding, hulpmiddelen, revalidatie en verpleeghuiszorg.

Einde aan onzekerheid

‘Ook leidt het tot onzekerheid bij patiënten. Welke zorgverzekeraar heeft een ruimhartig budget en welke beknibbelt tot het uiterste? En krijg ik wel de gewenste behandeling als het ziekenhuis geen budget meer heeft? Deze onwenselijke situatie leidt tot scheve verhoudingen en grote bezorgdheid onder patiëntenorganisaties. Daarom roepen wij zorgverzekeraars, ziekenhuizen, oogklinieken en overheid op om snel tot duidelijke afspraken te komen in het belang van de patiënt.’

Namens de leden van de multidisciplinaire, onafhankelijke, werkgroep van experts: de patiëntenzorg deskundige Petra Kortenhoeven (Oogvereniging), de ervaringsdeskundigen Jan Plak (Oogvereniging), Heleen Schoots (MaculaVereniging) en Tijmen Stoof (MaculaVereniging) en oogarts Dr. Jan Schouten (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis).

Beluister hier de gesproken versie van het rapport