Bezoekers in de grote zaal van het Oogcongres
20 november 2017

Terugblik op het Oogcongres 2017

Na maanden van hard werken, was het afgelopen zaterdag eindelijk zover: in het Mediaplaza van de Jaarbeurs in Utrecht bezochten zeshonderd oogpatiënten en andere geïnteresseerden het Nationaal Oogcongres.

Het congres begon met de gesproken verhalen van drie mensen met een oogziekte. Tijdens het luisteren, werden de portretten die bij de verhalen hoorden geprojecteerd. De foto’s, afkomstig uit de tentoonstelling MIJN geZICHT, zijn door fotograaf Murk Schaafsma zo bewerkt dat de kijker ervaart wat de geportretteerde ziet als hij of zij in de spiegel kijkt.

Een warm welkom

Aansluitend werd het congres geopend met een warm welkom door Oogvereniging-directeur Joep Aarts en Oogfonds-directeur Edith Mulder, die vertelde over haar persoonlijke ervaringen tijdens Blind voor 1 dag. Met deze actie, waarbij het Oogfonds iedereen uitdaagt om een dag te ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn, wordt geld opgehaald voor onderzoek naar oogziektes. Edith Mulder benadrukte het belang van oogonderzoek en riep iedereen op om op 21 juni 2018 deel te nemen aan de tweede editie van Blind voor 1 dag.

Aandacht voor verlies van zicht

Professor Manu Keirse trapte als eerste spreker af met de boeiende lezing ‘Leven met een levend verlies, wat als je ogen het laten afweten’. De Vlaamse klinisch psycholoog en auteur is beroemd vanwege zijn onorthodoxe kijk op omgaan met verlies. Volgens Keirse is verlies van zicht een rouwproces dat niet stopt en gaat het er niet om de beperking te accepteren, maar te leren leven met de beperking. Daarbij is erkenning door de omgeving zeer belangrijk. Keirse pleit er voor dat omgaan met verlies standaard onderdeel wordt van de opleiding tot arts of verpleegkundige.Interview van Radio 509 met professor Manu Keirse tijdens het Oogcongres

Oogontsteking, wie heeft er geen last van?

De tweede spreker was professor dr. Martine Jager, verbonden aan de Afdeling Oogheelkunde van het LUMC, hoogleraar Oogheelkunde en specialist in hoornvliesaandoeningen en oogkanker. Tijdens haar lezing gaf de professor uitleg over iets dat veel mensen treft: oogontsteking. Oogontstekingen kunnen veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, een trauma of auto-immuunziekten en spelen een rol bij veel aandoeningen van net- en vaatvlies. Martine Jager benadrukt hoe belangrijk het is om ontstekingen beter te leren begrijpen om ze beter te behandel

Middagprogramma

Na de lunch werd het congres vervolgd in verschillende zalen met uiteenlopende lezingen, waaronder de rol van voeding op maculadegeneratie, het stellen van de diagnose glaucoom, de inzet van robots bij netvlieschirurgie, injecties bij maculadegeneratie, zien met één oog, kunstlenzen, hoornvliestransplantatie en het oog en slaap.

Samenwerking

Het Oogcongres vond plaats op 18 november 2017 in het Media Plaza van de Jaarbeurs. Iedereen kon zich er door toonaangevende oogartsen en oogwetenschappers laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de oogzorg. Het Oogcongres is een samenwerking tussen het Oogfonds, de Oogvereniging, de MaculaVereniging, de Hoornvlies Patiënten Vereniging en Vereniging OOG in OOG.

Het Oogcongres 2017 werd mede mogelijk gemaakt door Abbvie, Bayer, Ergra Low Vision, Novartis, Visser Contactlenzen. Waarvoor hartelijk dank.