VriendenLoterij GoedGeldGala
05 november 2015

VriendenLoterij blijft het Oogfonds steunen

De VriendenLoterij verlengt haar steun aan het Oogfonds met vijf jaar. Sinds 2008 heeft het Oogfonds ruim 1,8 miljoen euro ontvangen van de VriendenLoterij.

05 november 2015

In het laatste jaar van de overeenkomst is de samenwerking geëvalueerd. De Raad van Commissarissen van de VriendenLoterij heeft besloten om de samenwerking voort te zetten. In de periode 2016-2020 ontvangt het Oogfonds een jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro. 

Bij de VriendenLoterij kunnen deelnemers zelf bepalen naar welk goed doel de helft van hun inleg gaat. Dit heet geoormerkt meespelen. Deelnemers die niet zelf een specifiek goed doel bepalen, steunen met de helft van hun inleg tientallen organisaties, zoals het Oogfonds.

Belangrijke impuls

Naast een jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro ontving het Oogfonds in 2015 ook een geoormerkte bijdrage van ruim 83.000 euro. Edith Mulder directeur van het Oogfonds: “Wij zijn heel blij met de samenwerking met de VriendenLoterij. Dankzij de VriendenLoterij en de deelnemers kan het Oogfonds een belangrijke impuls geven aan voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.”

Blindheid en slechtziendheid voorkomen

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen, VriendenLoterij: “Met de bijdrage van de VriendenLoterij financiert het Oogfonds onder andere de online Oogtest, een preventief middel om mensen alert te maken op risicofactoren en alarmsignalen als het om oogaandoeningen gaat. Ook gebruikt het Oogfonds onze bijdrage voor de Ooglijn, een informatienummer voor mensen met vragen over oogaandoeningen. Dankzij onze deelnemers kan de VriendenLoterij zich ook de komende 5 jaar samen met het Oogfonds inzetten om blind- en slechtziendheid in Nederland te voorkomen en genezen.”

VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Deelnemers van de loterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 47 goede doelen en ruim 3.200 clubs en verenigingen in Nederland. Sinds 1998 is bijna 680 miljoen euro aan goede doelen geschonken.

Speel ook mee voor het Oogfonds

Ja, ik wil ook meespelen met de VriendenLoterij en zo het Oogfonds steunen!