Oogarts doet oogonderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Terug

Het aantal mensen met een visuele beperking neemt schrikbarend toe. Nieuwe inzichten zullen de impact van oogziektes voor patiënten aanzienlijk verkleinen. Daarom financiert het Oogfonds via het samenwerkingsverband Uitzicht hoogstaand onderzoek naar oogziektes. Dit gebeurt in nauw overleg met andere fondsen, medische experts en mensen uit de doelgroep.

Lopende onderzoeken

  • Invloed mobiele telefoons op bijziendheid bij kinderen - Uit eerder onderzoek bleek dat lang dichtbij kijken het risico op bijziendheid sterk verhoogt. En dat veel buiten zijn bijziendheid juist afremt. Eén zeer belangrijke vraag is nog niet beantwoord: Draagt het toegenomen gebruik van mobiele telefoons en andere digitale schermen extra bij aan de bijziendheidsepidemie?
  • Minder screenings voor kinderen met kans op oogkanker (retinoblastoom) - Op dit moment worden álle kinderen die risico op retinoblastoom hebben tot hun vierde levensjaar regelmatig gescreend. Met DNA-onderzoek willen onderzoekers bepalen welke kinderen genetisch een hoog risico lopen en welke een laag risico. Zo hoeft een deel van de kinderen voortaan minder gescreend te worden. 
  • Vroeg ingrijpen bij oogproblemen door diabetes - Steeds meer Nederlanders krijgen diabetes. Eén van de meest voorkomende complicaties is retinopathie, oftewel beschadiging van het netvlies. Recent is ontdekt dat dit op een hele subtiele manier begint en dat dit met speciale apparatuur te zien is. Onderzoekers willen bepalen welke factoren in dit vroege stadium een rol spelen. 
  • Erfelijke blindheid bij kinderen en jongeren - Blindheid bij kinderen wordt vooral veroorzaakt door erfelijke ziektes als retinitis pigmentosa en jeugd maculadegeneratie. Een behandeling bestaat nog niet. Deze kinderen zijn veroordeeld tot ernstige slechtziendheid of zelfs blindheid. Maar daar kan nu verandering in komen.
  • Bijziendheid, een dreigende epidemie - Is van alle zestigers een kwart bijziend, bij veertigers is dit al een derde en bij twintigers zelfs de helft. Als we niet ingrijpen, wordt bijziendheid de grootste oorzaak van blindheid en slechtziendheid.
  • De invloed van voeding op maculadegeneratie (MD) - Veel mensen met de oogziekte maculadegeneratie (MD) hebben vragen over wat goede voeding is voor hun ogen. Nog lang niet alles is bekend en vanwege het grote belang ervan, helpt het Oogfonds onderzoek naar dit onderwerp mogelijk maken.
  • Vaatgroei aanpakken - Vaatgroei heeft invloed op drie veelvoorkomende oogaandoeningen: maculadegeneratie bij ouderen, diabetische retinopathie én prematuren retinopathie bij zeer vroeggeboren baby’s.
  • Meettechniek hersendruk verfijnen - Het is al langer bekend dat een verhoogde oogdruk een rol speelt bij glaucoom. Maar uit onderzoek van het UMC Groningen, blijkt dat juist het verschil tussen oogdruk en hersendruk bepalend is.
  • Voorspellen leeftijdsgebonden maculadegeneratie - Er zijn therapieën in ontwikkeling die in een vroeg stadium ingrijpen om het onomkeerbare eindstadium van LMD te voorkomen. Het is belangrijk te weten wie er behandeld moet worden om verdere progressie te stoppen.
  • Verbetering van het zicht bij retinitis pigmentosa - Onderzoek naar een nieuwe methode om de functie van het blinde netvlies te verbeteren: optogenetica. Optogenetica is een nieuwe techniek die de aangetaste fotoreceptoren lichtgevoelig maakt met behulp van lichtgevoelige eiwitten uit bacteriën of algen.
Tess Janssens

‘‘Toen ik negen jaar oud was, kreeg ik de ziekte van Stargardt. Binnen een half jaar ging mijn zicht van 100 naar 15 procent. Het zou heel fijn als er een behandeling komt die de schade kan herstellen of verdere achteruitgang kan voorkomen.’’ Tess Janssens

Help mee!

Doordat de overheid bezuinigt op onderzoek, is het aantal aanvragen van onderzoekers de laatste jaren explosief gegroeid. Uw gift is harder nodig dan ooit. Hoe meer donaties wij ontvangen, hoe meer mensen met een oogziekte geholpen kunnen worden. Doet u daarom vandaag nog een gift: uw bijdrage aan een zichtbaar betere toekomst