Oog close-up

Wat is netvliesloslating?

Terug

Bij een netvliesloslating (ablatio retinae) raakt het netvlies los doordat er glasvocht achter het netvlies komt. Dit kan gebeuren doordat er één of meerdere scheurtjes in het netvlies zijn ontstaan.

Risico op netvliesloslating

Een netvliesloslating komt jaarlijks bij ongeveer 1 op de 10.000 mensen voor. Het kan op alle leeftijden ontstaan, maar oudere mensen lopen een verhoogd risico op netvliesloslating. Dat geldt ook voor mensen die bijziend zijn of familieleden hebben die een netvliesloslating hebben gehad. Soms wordt een netvliesloslating veroorzaakt door een ongeval, bijvoorbeeld een klap of een bal op het oog.

Wordt een netvliesloslating niet behandeld, dan leidt het tot slechtziendheid of blindheid.

Hoe ontstaat een netvliesloslating?

Het netvlies laat niet zomaar los, er gaan wat stappen aan vooraf. Het begint meestal met een achterste glasvochtloslating. Glasvocht zit in het glasachtig lichaam, dat tussen de ooglens en het netvlies ligt. Het glasachtig lichaam is deels verbonden met het netvlies. Met het ouder worden krimpt het glasvocht. Dit is een normaal ouderdomsverschijnsel. Door het inkrimpen van het glasvocht trekt het glasachtig lichaam aan het netvlies en kan het losraken. Dit heet achterste glasvochtloslating. Dit hoeft geen problemen te geven, maar soms ontstaat tijdens het losraken een scheurtje in het netvlies. Er kan dan vocht achter het netvlies komen, waardoor het netvlies loslaat.

Symptomen van een netvliesloslating

Er zijn meerdere symptomen die wijzen op een netvliesloslating:

1. Het zien van vlekjes, spinnetjes, sliertjes en stipjes kan een symptoom van netvliesloslating zijn. Dit wordt veroorzaakt door troebelingen in het glasvocht.

2. Als iemand lichtflitsen ziet, is het verstandig om het oog te laten controleren op een netvliesloslating. De lichtflitsen lijken op bliksemschichten en kunnen ontstaan als het glasachtig lichaam loslaat van het netvlies.

3. Een ander symptoom van een netvliesloslating is het zien van een donkere vlek. Deze ontstaat in een ooghoek en breidt zich dan uit. Dit kan langzaam en snel gaan.

4. Als het centrale deel van het netvlies (de macula of gele vlek) loslaat, wordt het zicht slechter. De macula is namelijk belangrijk voor het scherp zien.

5. Soms springt er een bloedvaatje bij een netvliesloslating. Er komt dan bloed in het glasvocht terecht. Het zicht neemt dan heel snel af.

Oorzaken van netvliesloslating

Hieronder staan de risicofactoren voor een netvliesloslating op een rij:

  • Mensen met een hoge bijziendheid (min-glazen) hebben een verhoogde kans op een netvliesloslating.
  • Dit geldt ook voor mensen met dunne, zwakke gebieden in hun netvlies.
  • De oogaandoening prematuren retinopathie (ROP) heeft mogelijk netvliesloslating als gevolg.
  • Mensen die een netvliesloslating aan één oog hebben gehad, hebben een verhoogde kans het ook aan het aan het andere oog te krijgen.
  • Ook mensen die een staaroperatie hebben ondergaan, lopen meer risico op een netvliesloslating.
  • Een bal of klap op het oog kan een netvliesloslating veroorzaken.
  • Een netvliesloslating heeft ook een erfelijke component. Komt het in de familie voor, dan is de kans erop groter.
  • Netvliesloslatingen komen iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
  • Het komt het meest voor bij mensen die tussen de 50 en 70 jaar oud zijn.

Behandeling van netvliesloslating

Het is belangrijk dat een netvliesloslating onmiddellijk wordt behandeld. Niet behandelen leidt tot slechtziendheid of zelfs blindheid aan het oog. Een behandeling van een netvliesloslating bestaat altijd uit een operatie. Er zijn verschillende manieren om het netvlies operatief te herstellen. De oogarts bepaalt voor welke operatie gekozen wordt.

Het herstel na een netvliesoperatie duurt even. Het zicht kan tot 6 maanden na de operatie verbeteren. De eerste tijd kan het oog nog gezwollen, rood en gevoelig zijn. Fel licht is onprettig en het zicht zal wazig zijn. Vaak moet de eerste dagen na de operatie het hoofd hoog gehouden worden. Ook ’s nachts. Dit is onprettig, maar belangrijk voor een goed herstel.