fbpx
Lopend

LMD in één of twee ogen?

Erfelijkheid natte LMD

Uit eerder promotieonderzoek kwam naar voren dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van natte LMD in het eerste oog, maar nauwelijks invloed heeft op het aandoen van het tweede oog. Levensstijl bleek wel een grote rol te spelen, zoals wel of niet roken, aandacht voor het gewicht, gezonde voeding en essentiële voedingssupplementen. Maar de kennis is echter nog te algemeen, waardoor niet bekend is of en wanneer het tweede oog aangedaan zal worden. Dit is voor maculapatiënten een essentieel gegeven. Want slechtziend zijn aan één oog is iets heel anders dan aan beide ogen.

Ontwikkelingsproces

Om inzicht te krijgen in het proces van de ontwikkeling van LMD in het tweede oog, wordt een cohort van 200 patiënten met natte LMD aan één oog samengesteld. Zij worden gevolgd om de tijd en ook de snelheid van progressie te kunnen monitoren. Hierbij ligt de focus op het tweede oog, dat nog vrij is van natte LMD. Met behulp van verschillende beeldvormende technieken wordt het natuurlijk beloop van de LMD in het tweede oog nauwkeurig vastgelegd. Bij elk bezoek worden kleurenfoto’s van het netvlies, optische coherentie tomografie (OCT), OCT-angiografie (OCTA) en microperimetrie gemaakt.

Daarnaast wordt er bij elk bezoek bloed afgenomen voor opslag van plasma en serum. Hiermee kan gekeken worden naar factoren in het bloed. Als ook hun relatie met de progressie van het tweede oog. Het gaat hierbij om factoren waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling van LMD. Dat zijn onder andere factoren die een ook rol spelen in het afweersysteem, vetzuren, antioxidanten en vitaminen, alsook genetische factoren. Door middel van vragenlijsten wordt de levensstijl van de deelnemers in kaart gebracht (o.a. rookgedrag, voedingspatroon, beweegpatroon). Deze resultaten worden ook gekoppeld aan ziekteprogressie en de gemeten bloedwaardes.

Relevante uitkomsten

In de laatste fase van de studie zullen alle relevante uitkomsten die gerelateerd zijn aan ontwikkeling van natte LMD in het tweede oog samengevoegd worden in een voorspellend model. Hiermee worden oogartsen een handvat geboden om juist die patiënten te selecteren die het grootste risico lopen om aan beide ogen slechtziend te worden.

Iris

Meer over maculaonderzoek

Lees verder

Dit is wat een persoon ziet met