Dubbelzien

Dubbelzien

Dubbelzien (diplopie) is het tegelijkertijd zien van twee beelden. Dubbelzien kan optreden als met beide ogen gekeken wordt (binoculaire diplopie), maar dubbelzien met één oog (monoculaire diplopie) is ook mogelijk.

De dubbele beelden kunnen naast elkaar te zien zijn, maar ook (schuin) boven elkaar. Bij sommige mensen staan de dubbele beelden altijd hetzelfde ten opzichte van elkaar, bij anderen kunnen richting en afstand tussen de dubbelbeelden steeds variëren. Ze verschuiven bijvoorbeeld met de richting van het kijken, de houding van het hoofd of de afstand waarop naar iets gekeken wordt.

Dubbelzien kan dagelijkse activiteiten lastig maken. Door de dubbelbeelden is het moeilijk om afstanden goed in te schatten. Daardoor grijpen mensen mis als ze iets willen pakken of maken ze een misstap. Ook lezen en schrijven is erg inspannend. Dubbelzien kan ook klachten geven als duizeligheid, wazig zien, hoofdpijn en vermoeide ogen.

Dubbelzien kan tijdelijk zijn. Vaak is het dan een gevolg van een val op het hoofd (hersenschudding). Ook kan een TIA (een tijdelijke of voorbijgaande beroerte) gepaard gaan met dubbelzien aan één oog. Te veel alcohol drinken en het gebruik van bepaalde medicijnen of drugs kunnen ook tijdelijk dubbelzien tot gevolg hebben.

Folder tips voor gezonde ogen

Vraag onze folder aan:
Themaspecial Tips voor gezonde ogen

Ontvang de folder GRATIS

Dit is wat een persoon ziet met