CVI (Cerebral Visual Impairment)

Wat is CVI (cerebral visual impairment)?

CVI (cerebral visual impairment) is een stoornis in het zien veroorzaakt door een afwijking of beschadiging van de hersenen. Hierdoor kunnen beelden die via de ogen binnenkomen door de hersenen niet goed worden geregistreerd of omgezet. Bij deze vorm van slechtziendheid ligt het probleem dus niet bij de ogen, maar bij de hersenen.

CVI is de meest voorkomende oorzaak van een visuele beperking bij kinderen. Van alle kinderen in onze westerse wereld die blind of slechtziend zijn, hebben naar schatting 25% tot 30% CVI.

Oorzaken CVI

CVI kan op meerdere manieren ontstaan:

 • Als gevolg van een aanlegstoornis van de hersenen.
 • Tijdens of vlak na de geboorte door zuurstofgebrek, een hersenbloeding, een infectie of een trauma.
 • Als gevolg van dementie of een niet-aangeboren hersenafwijking, zoals een herseninfarct of een hersenbloeding (CVA) of Multiple Sclerose (een auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel).

We zien CVI relatief vaak bij kinderen die veel te vroeg zijn geboren. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking komt CVI regelmatig voor.

Symptomen CVI

CVI kan zich op veel verschillende manieren uiten en ook de ernst verschilt per persoon. Dit komt omdat de oorzaak en locatie van de hersenschade voor iedereen anders zijn. Symptomen kunnen zijn:

 • Wisselende gezichtsscherpte: dan weer goed, dan weer wazig
 • Moeite met oriënteren
 • Gestoorde oogbewegingen
 • Uitval van het gezichtsveld
 • Blinde vlekken in het zicht
 • Problemen met het zien van details
 • Problemen met het herkennen van gezichten, gezichtsuitdrukkingen en voorwerpen
 • Problemen met het herkennen van symbolen, vormen, cijfers en letters
 • Moeite om iemand te herkennen in een menigte of een voorwerp te vinden tussen een heleboel voorwerpen
 • Moeite met het inschatten van diepte

Het probleem met CVI is dat de symptomen kunnen variëren. De gezichtsscherpte kan bijvoorbeeld per moment (dagdeel, uur etc.) wisselen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met overprikkeling. Ook kan het zijn dat iemand een persoon niet ziet, maar een pen wel. Het gaat niet om de grootte van iets, maar of de hersenen iets verwerken. Door deze wisselende en soms onlogische klachten, wordt CVI vaak niet goed begrepen door de omgeving. Ook wordt de diagnose nog wel eens gemist.

Folder tips voor gezonde ogen

Vraag onze folder aan:
Themaspecial Tips voor gezonde ogen

 

Ontvang de folder GRATIS

Behandeling CVI

Er is geen behandeling voor CVI. Wel kunnen klachten nog verbeteren als CVI tijdens of net na de geboorte ontstaat. De hersenen zijn dan nog volop in ontwikkeling en in staat functies over te nemen. Bepaalde oefeningen kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld kijken naar een voorwerp, oefenen met de oog-hand coördinatie, oefenen met de oriëntatie, oefenen met het waarnemen van voorwerpen. Dit gaat vaak spelenderwijs. Ook speelgoed met felle kleuren en speelgoed dat licht geeft in een donkere omgeving is aantrekkelijk voor kinderen met CVI. Ook voor de tablet zijn er spelletjes beschikbaar die kunnen helpen met oefenen.
Ontstaat CVI op latere leeftijd, bijvoorbeeld als gevolg van hersenletsel, dan zijn de hersenen vaak al voor een groot deel uitontwikkeld. Of er dan nog herstel mogelijk is, hangt af van de leeftijd van de persoon en de ernst, plek en aard van het letsel. Het eventuele herstel is sowieso moeilijk te voorspellen.

Dit is wat een persoon ziet met