Integriteitsbeleid

Ons streven is om goede contacten te onderhouden met al onze relaties. Wij vinden het belangrijk dat onze organisatie voor iedereen een sociaal veilige en vertrouwde plek is.

Op deze pagina vindt u onze klachtenregeling, wat onze kernwaarden zijn en hoe u melding kunt maken van grensoverschrijdend gedrag zoals (seksuele) intimidatie en discriminatie.

Klachtenregeling

We hebben een klachtenregeling opgesteld om er voor te zorgen dat elke klacht op de juiste manier wordt opgepakt en afgehandeld.

Bekijk klachtenregeling

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn leidend bij zowel de uitvoer als realisatie van onze werkzaamheden. U vindt onze kernwaarden hieronder.

Eerlijk

 • Integriteit staat bij ons bovenaan.
 • Als onafhankelijke organisatie opereert het Oogfonds transparant.
 • Wat we doen is zichtbaar. We zijn daarbij ook een betrouwbare partner.
 • Het Oogfonds stelt zichzelf concrete doelen.
 • Resultaten worden gepresenteerd.
 • Met inkomsten en met gegevens gaat het Oogfonds zorgvuldig om.
 • We leggen verantwoording af en committeren ons daarbij aan de geldende richtlijnen.

 

Durven

 • In een veld dat volop in ontwikkeling is, stelt het Oogfonds al 75 jaar alles in het werk om doelen te realiseren.
 • Daaraan besteden we geld, tijd en energie. Het Oogfonds blijft steeds nieuwe paden betreden en kiest voor innovatieve en creatieve bestedingen om blindheid en slechtziendheid te voorkomen.
 • Daarbij durven we keuzes te maken. Om een steeds groter publiek te bereiken, kiezen we waar mogelijk voor een spraakmakende en verrassende aanpak.

 

Verbinden

Op ons terrein zijn velen actief, zoals: fondsen, patiëntenverenigingen, wetenschappers, medisch specialisten maar ook bedrijven. We hebben veelal dezelfde stip op de horizon: blindheid en slechtziendheid voorkomen en bestrijden en een beter perspectief voor mensen met een oogaandoening. Samenwerking is nodig om impactvolle projecten te realiseren. Het Oogfonds verbindt initiatieven en pakt de regie waar wenselijk. Daarbij durven we keuzes te maken.

Iris

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag*? Dan kunt u daar rechtstreeks en vertrouwelijk melding van maken. Stuur hiervoor een e-mail naar meldpuntgrensoverschrijdendgedrag@oogfonds.nl. Uw melding wordt officieel geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Binnen twee weken krijgt u bericht of uw klacht in behandeling wordt genomen.

*Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag:

 • seksuele en niet-seksuele intimidatie (zoals lichamelijke aanraking, verbale en non-verbale bedreiging, seksistische opmerkingen);
 • discriminatie (op basis van huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, man-vrouw, geaardheid, leeftijd);
 • strafbare feiten zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie;
 • misbruik van bevoegdheden;
 • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
 • belangenverstrengeling;
 • strafbare misdragingen buiten werktijd;
 • verspilling en misbruik van eigendommen.

Dit is wat een persoon ziet met