fbpx

Integriteitsbeleid

Ons streven is om goede contacten te onderhouden met al onze relaties. Wij vinden het belangrijk dat onze organisatie voor iedereen een sociaal veilige en vertrouwde plek is.

Klachtenregeling

Mocht u toch een klacht hebben over het Oogfonds, dan kunt u dat melden via onze klachtenregeling. Wij zorgen ervoor dat iedere klacht op een goede manier wordt afgehandeld.

Bekijk klachtenregeling

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag*? Dan kunt u daar rechtstreeks en vertrouwelijk melding van maken. Stuur hiervoor een e-mail naar meldpuntgrensoverschrijdendgedrag@oogfonds.nl. Uw melding wordt officieel geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Binnen twee weken krijgt u bericht of uw klacht in behandeling wordt genomen.

*Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag:

  • seksuele en niet-seksuele intimidatie (zoals lichamelijke aanraking, verbale en non-verbale bedreiging, seksistische opmerkingen);
  • discriminatie (op basis van huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, man-vrouw, geaardheid, leeftijd);
  • strafbare feiten zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie;
  • misbruik van bevoegdheden;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • belangenverstrengeling;
  • strafbare misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik van eigendommen.

Dit is wat een persoon ziet met