fbpx

Visuele beperkingen

We spreken van een visuele beperking als iemand niet of slechts gedeeltelijk kan zien. Een visuele beperking kan aangeboren zijn, maar vaker ontstaat deze op latere leeftijd.

Slechtziend of blind?

De definitie van slechtziendheid en blindheid verschilt per land. In Nederland maken oogartsen doorgaans de volgende indeling:

  • Slechtziend > Mensen die minder zien dan 30 procent of waarvan het gezichtsveld kleiner is dan 30 graden. (Een normaal gezichtsveld is 140 graden.) De visuele beperking kan niet worden gecorrigeerd door het dragen van een bril of contactlenzen.
  • Maatschappelijk blind > Mensen die minder zien dan 5 procent of waarvan het gezichtsveld kleiner is dan 10 graden, noemen we ‘maatschappelijk blind’. Zij kunnen nog wel licht en donker onderscheiden en de omtrek van mensen en objecten zien.
  • Blind > Mensen die helemaal niets zien, ook geen licht.

Oorzaak

Slechtziendheid en blindheid worden meestal veroorzaakt door een oogziekte die delen van het netvlies of de oogzenuw beschadigt. Het probleem kan ook in de oogzenuw of in de hersenen liggen. Er is dan sprake van een storing in de verwerking van de beelden.

Impact

Een visuele beperking heeft impact op bijna alle aspecten van het leven. Niet meer kunnen lezen, televisie kijken, autorijden en fietsen zijn voorbeelden van obstakels waar mensen met een visuele beperking tegenaan lopen. Daarnaast heeft het grote invloed op het psychische en sociale vlak.

 

 

Ik wil op een volwaardige manier kunnen meedraaien in de maatschappij. Mijn denkniveau is prima. Alleen mijn ogen niet.

Vrouw met bril en groene blouse
Jessyca de Wit

Belangenbehartiging

Ondanks hun hoge aantal wordt in de maatschappij vaak maar weinig rekening gehouden met mensen met een visuele beperking. Daarom investeert het Oogfonds in toegankelijkheid en in belangenbehartiging.

Toename

In Nederland zijn meer dan 250.000 slechtziend of blind. Dat aantal stijgt explosief, door de vergrijzing en de toename van het aantal mensen met diabetes. Bij 7 op de 10 mensen kan slechtziendheid en blindheid worden voorkomen. Bijvoorbeeld door een oogziekte in een vroeg stadium te signaleren en te behandelen.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor sommige oogziektes bestaat nog steeds geen goede behandeling. Meer kennis maakt het mogelijk om aandoeningen eerder te herkennen en beter te behandelen. Onderzoek is dus onmisbaar. Daarom financiert het Oogfonds belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes.

Dit is wat een persoon ziet met