Controleer de ogen!

Goed voor je ogen zorgen is belangrijk en noodzakelijk. Want wie er op tijd bij is kan (blijvend) zichtverlies voorkomen. Ziet u of bijvoorbeeld uw directe naaste(n) of kind plots minder, dubbel, vlekken of flitsen? Negeer deze alarmsignalen niet en trek meteen aan de bel. Waar kunt u dan terecht?

Opticien

Voor een bril kunt u naar de opticien. Een opticien heeft een MBO opleiding gedaan en verricht oogmetingen bij mensen vanaf 10 jaar. Als uit de oogmeting blijkt dat er aanvullend onderzoek nodig is om de gezondheid van het oog te bekijken, dan zal de opticien u adviseren naar een optometrist of oogarts te gaan.

Contactlensspecialist

Voor contactlenzen kunt u naar de contactlensspecialist of de optometrist. Een contactlensspecialist is een opticien, die zich in contactlenzen heeft gespecialiseert (post-MBO opleiding). Een contactlensspecialist kan contactlenzen aanmeten en controleren. Mocht er verder naar de ooggezondheid gekeken moeten worden, dan wordt er naar de optometrist of oogarts verwezen.

Optometrist

De optometrist is de oogzorgprofessional die het oog onderzoekt bij niet-acute klachten bij mensen vanaf 8 jaar. Een optometrist is een HBO-opgeleide paramedicus met een beschermde titel.
De optometrist verricht naast het oogonderzoek ook oogmetingen voor een bril of (medische)contactlenzen. Bij verminderd zicht wordt onderzocht wat de oorzaak daarvan is. Ook vindt er preventief onderzoek plaats als er bepaalde oogziektes in de familie voorkomen, zoals glaucoom en maculadegeneratie. Veel optiekzaken hebben een optometrist in huis, daar is geen verwijzing van de huisarts voor nodig. Een bezoek aan de optometrist in de optiekzaak is veelal niet gratis, wel krijgt u bij verschillende zorgverzekeraars een vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Als u naar een optometrist in het ziekenhuis gaat, is een verwijzing van de huisarts wél noodzakelijk. Wanneer de optomertist verder medisch onderzoek nodig vindt of als er een behandeling gewenst is, dan verwijst de optometrist naar de oogarts. Dat kan rechtstreeks.

Vind een optometrist

 

Jeugdarts

De jeugdarts komt u tegen in de Jeugdgezondheidszorg. Bijvoorbeeld op het consultatiebureau, bij de GGD of op de basis- of middelbare school. De jeugdarts ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders bij gezond opgroeien, gezondheidsbedreigingen, ziekte en ontwikkelingsproblematiek. Tijdens de contactmomenten kan de jeugdarts laagdrempelig de ogen onderzoeken, zowel op scheelzien in de jongere jaren als het bepalen van gezichtsscherpte met visuskaarten vanaf 3 jaar. Als er twijfels zijn over (in dit geval) het goed kunnen zien, is de jeugdarts voor alle kinderen van 0-18 jaar de deskundige die kan zorgen voor gerichte verwijzing.

 

 

Voorkant van de brochure Tips voor gezonde ogen

Ontvang de brochure ‘Tips voor gezonde ogen’ 

Vraag direct aan

Oogarts

De oogarts is er voor acute oogproblemen en complexe oogaandoeningen zoals een netvliesloslating. De oogarts stelt de diagnose en bepaalt of een behandelplan/operatie nodig is. Voor een bezoek aan deze medisch specialist is een verwijzing van de huisarts of optometrist nodig. Staat u voor uw kind(eren) in contact met een jeugdarts kan ook deze arts zorgen voor een doorverwijzing. Ziet u plots minder dan kan dit een signaal zijn van iets ernstigs. Twijfel niet en neem contact op met uw huisarts. Deze zal u naar de oogarts verwijzen of verzoeken om eerst langs te gaan bij een optometrist. Al onder behandeling in het ziekenhuis? Dan kunt terecht bij uw bekende oogarts.

Orthoptist

De orthoptist diagnosticeert en behandelt specifiek oogproblemen die veroorzaakt worden door een verkeerde samenwerking en ontwikkeling van de ogen. Bijvoorbeeld bij klachten als scheelzien, dubbelzien of het hebben van een ‘lui oog’. Bij een orthoptisch onderzoek wordt de oogstand en werking van de oogspieren bekeken. Vooral kinderen onder de 8 jaar komen bij de orthoptist. Maar ook volwassenen met soortgelijke symptomen worden hier onderzocht en eventueel behandeld. Net als de optometrist is de orthoptist een HBO-opgeleide paramedicus met een beschermde titel. De meeste orthoptisten werken in een ziekenhuis, hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Een bezoek aan de orthoptist in de optiekzaak is veelal niet gratis, wel krijgt u bij verschillende zorgverzekeraars een vergoeding vanuit het aanvullende pakket.

 

Iris

Loopt u risico op een oogaandoening?

 

Doe de Oogtest

Dit is wat een persoon ziet met