fbpx

Behandeling van bijziendheid

Behandeling van bijziendheid

Helaas bestaat er geen wondermiddel tegen bijziendheid (myopie), maar er zijn wel mogelijkheden voor het remmen van de lengtegroei van de oogbol.

De groei van het kinderoog vindt plaats tot ongeveer twintig jaar, dus tot die tijd kan er invloed uitgeoefend worden op het behoud van goed (vooruit)zicht. Dit kan onder andere door het aanpassen van de levensstijl en het toepassen van de 20-20-2 regel:

  • Wanneer je 20 minuten dichtbij hebt gekeken;
  • Moet je 20 seconden in de verte kijken;
  • En niet vergeten om per dag minimaal 2 uur naar buiten te gaan.

Veel buitenlicht, ook wanneer het bewolkt is of regent remt de lengtegroei van het oog. Buitenlicht zorgt voor het vrijkomen van dopamine in het netvlies. Dopamine blokkeert het verlengen van de oogbol. Door veel buiten te zijn en verstandig met schermgebruik om te gaan, kun je het risico op bijziendheid aanzienlijk verlagen.

Hoeveel uur schermtijd is verantwoord?

Het is raadzaam om kinderen tussen de twee en vijf jaar maximaal een uur per dag dichtbij naar een scherm te laten kijken. En kinderen tussen de zes en tien jaar twee uur per dag. Daarboven zou het maximum aantal schermuren per dag naar drie uur kunnen verschuiven.

Tevens is voor kinderen de afstand tot een scherm of boek een punt van aandacht. Voor de ontwikkeling van het oog is een afstand van meer dan dertig centimeter gewenst. Laat een kind liever (niet dichtbij) naar de tv kijken, dan naar een tablet of smartphone.

Druppels, lenzen of een bril?

Voor kinderen met ernstige bijziendheid zijn er momenteel verschillende behandelingen om de ooggroei te remmen. Dit kan door middel van oogdruppels, speciale lenzen of een bril. Hieronder lichten we een aantal van deze opties verder toe. Er is echter geen behandelmethode om myopie te voorkomen.

Atropine oogdruppels

Atropine oogdruppels worden van oudsher in de oogheelkunde gebruikt. Deze oogdruppels verwijden de pupil, en het leggen de spieren stil die de ooglens boller maken om dichtbij te kunnen zien (het zogeheten accommoderen). De laatste jaren wordt atropine ook gebruikt om toenemende myopie te remmen.

Er zijn oogdruppels met atropine in verschillende concentraties. Hogere doses atropine hebben waarschijnlijk een sterker remmend effect op de groei van het oog, maar een hogere concentratie geeft ook meer bijwerkingen. De zoektocht naar de optimale concentratie atropine voor de behandeling gericht op het voorkomen van hoge myopie is in volle gang.

Contactlenzen

Speciale contactlenzen kunnen het brandpunt van de invallende lichtstralen corrigeren, zodat op het hele netvlies een scherp beeld valt. Dit kan de abnormale groei van de oogbol vertragen.

Er zijn op dit moment twee type lenzen beschikbaar:

  • Orthokeratologie (Ortho-K/ OK) ‘Nachtlenzen’
    Deze contactlenzen werken als een soort beugel voor het oog. De speciale vorm van de lens maakt het hoornvlies ’s nachts, wanneer het kind slaapt, heel subtiel iets platter. Dit corrigeert de oogfout waardoor het kind overdag zonder lenzen in de verte scherp kan zien. Oogartsen in Nederland raden Ortho-K (nacht) lenzen af bij kinderen onder de 12 jaar.
  • Zachte Multifocaal/Dual Focus lenzen
    Deze lenzen worden gedurende de dag gedragen en bevatten speciale ringen die invloed uitoefenen op de ooggroei. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat het zicht scherp is. Deze lenzen kunnen voor de behandeling van myopie vanaf het 8ste levensjaar worden gebruikt.

Bij de behandeling met speciale contactlenzen is hygiëne van groot belang om infecties te voorkomen. Om problemen te voorkomen is het belangrijk de instructies nauwgezet op te volgen en de ogen regelmatig te laten controleren door de behandelaar.

Bril

Een bril met speciaal ontwikkelde brillenglazen kan ervoor zorgen dat de groei van het oog wordt afgeremd, waardoor de uiteindelijke min-sterkte lager blijft. Er bestaan vooralsnog twee verschillende brillenglazen-technieken: defocus en diffusion. Voordelen van een behandeling met één van deze technieken is het gemak en de jonge leeftijd waarop gestart kan worden.

Een combinatie van atropine druppels, speciale contactlenzen en brillenglazen is ook mogelijk.

Pagina

Oogdruppelen

Oogdruppelen kan lastig zijn. Leer in deze handige instructie hoe u in 8 stappen makkelijk ogen kunt druppelen.

Lees meer
Lees meer over Oogdruppelen

Dit is wat een persoon ziet met