De rol van steroïde hormonen in chronische serosa

Terug

LUMC | Prof. dr. C.J.F. Boon

Centrale sereuze chorioretinopathie (CSC; serosa) is een vorm van maculadegeneratie, waarbij een vochtophoping onder het netvlies leidt tot beschadiging van de macula. Serosa kent zowel een acute als een chronische vorm: chronische serosa kan een toenemende verslechtering van het zicht veroorzaken, wanneer het vocht onder het netvlies langere tijd blijft bestaan. 

Over het ontstaan en de ontwikkeling van serosa is vrijwel niets bekend is. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat afwijkingen in de hormoonhuishouding meespelen: mannen hebben veel vaker serosa, het gebruik van (cortico)steroïd medicatie (stoffen die veel overeenkomst vertonen met het stresshormoon cortisol) zoals prednison leidt tot een duidelijk verhoogd risico en ook stress is in het verleden in verband gebracht met deze ziekte. 

Er is dringend behoefte aan een beter inzicht in serosa voor de ontwikkeling van een doeltreffende behandeling. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) willen daarom een nieuwe techniek inzetten om de aanwezigheid van steroïde hormonen in het bloed te meten. Afwijkende hormonen zullen vervolgens uitgebreid worden getest.

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een basis voor toekomstige behandelingen, zodat slechtziendheid door blijvende schade aan het netvlies kan worden voorkomen.