Soorten maculadegeneratie

We maken een onderscheid tussen verschillende soorten maculadegeneratie. Allereerst kan er een verdeling worden gemaakt tussen droge maculadegeneratie en natte maculadegeneratie. Daarnaast is er juveniele maculadegeneratie en leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Hieronder zullen we de soorten maculadegeneratie verder uitleggen.

Droge maculadegeneratie

Bij droge maculadegeneratie ontstaat er een opeenhoping van afvalstoffen achter het netvlies. Dit noemen we drusen. Na verloop van tijd gaan deze afvalstoffen het netvlies beschadigen, waardoor het langzaam afsterft. Ook ontstaan er bij droge maculadegeneratie pigmentveranderingen in de onderste laag van het netvlies die de macula aantasten.

De droge vorm van maculadegeneratie ontstaat bijna altijd in beide ogen tegelijk en verloopt traag. Droge maculadegeneratie komt vaker voor dan natte maculadegeneratie.

Droge maculadegeneratie kan ook overgaan in natte maculadegeneratie. Uiteindelijk gebeurt dit bij ongeveer 10% van de mensen met droge maculadegeneratie.

Natte maculadegeneratie

Bij natte maculadegeneratie groeien er nieuwe, abnormale bloedvaatjes in de macula. Deze bloedvaatjes zijn van slechte kwaliteit, bloeden gemakkelijk en lekken eiwitten, vet en vocht. Dit beschadigt de cellen (kegeltjes) van de macula.

Natte maculadegeneratie verloopt veel sneller dan droge maculadegeneratie en begint vaak eerst in één oog, waarna later het andere oog volgt. Hier kan soms best wat tijd tussen zitten.

Juveniele maculadegeneratie

Bij juveniele maculadegeneratie ontstaat de maculadegeneratie gemiddeld genomen tussen het tiende en dertigste levensjaar. Soms zelfs al op jongere leeftijd. Juveniele maculadegeneratie komt weinig voor en heeft altijd een erfelijke oorsprong. Ongeveer 3.500 mensen in Nederland hebben deze vorm van maculadegeneratie.

Juveniele maculadegeneratie is een andere aandoening dan natte of droge maculadegeneratie. De oorsprong is ook anders. Het gaat niet om achteruitgang van een gezonde macula, maar om een macula die door een aangeboren afwijking niet goed tot ontwikkeling is gekomen. Er is een aantal erfelijke ziektes die gepaard gaan met juveniele maculadegeneratie. Bij al deze aandoeningen ontstaat de maculadegeneratie op een andere manier.

  • Allereerst is er de ziekte van Stargardt. Bij de ziekte van Stargardt zijn onregelmatige, streepvormige, gele vlekjes op het netvlies te zien. Deze zitten in het buitenste laagje van het netvlies: het pigmentblad. In de loop van de tijd neemt het pigment af en beschadigt de macula steeds verder. Het gezichtsvermogen gaat daardoor geleidelijk achteruit. De symptomen van de ziekte van Stargardt ontstaan meestal tussen 7 en 12 jaar.
  • Een andere erfelijke aandoening is juveniele retinoschisis. Hierbij is er een aangeboren, oppervlakkige splijting in het netvlies, waardoor het netvlies in twee laagjes wordt gespleten. Dit kan ook de macula aantasten. Juveniele retinoschisis komt vrijwel alleen voor bij mannen. Vrouwen kunnen draagster van de aandoening zijn, zonder zelf de symptomen te hebben. Dit betekent dat zij de aandoening kunnen doorgeven aan hun kinderen. Juveniele retinoschisis is een zeldzame aandoening. De symptomen ontstaan vaak al op jonge leeftijd (5 tot 10 jaar) en het gezichtsvermogen gaat langzaam achteruit.
  • Een derde erfelijke aandoening aan het netvlies waarbij maculadegeneratie ontstaat, is de ziekte van Best. Bij de ziekte van Best is er een opeenhoping van geel materiaal in het buitenste deel van het netvlies (het pigmentblad). De kwaliteit van de macula gaat hierdoor geleidelijk achteruit, net als het gezichtsvermogen. Meestal geeft de ziekte van Best in het begin geen klachten, waardoor iemand het soms pas op latere leeftijd ontdekt.
  • Kegeldystrofie is een erfelijke aandoening waarbij de kegeltjes (de lichtgevoelige cellen) in de macula zijn aangetast. Soms raken in een later stadium de kegeltjes en ook de staafjes in de rest van het netvlies beschadigd. De klachten bij kegeldystrofie ontstaan meestal tussen het vijftiende en dertigste levensjaar en worden geleidelijk ernstiger.
  • Tot slot is er Centrale Areolaire Choroidea Dystrofie (CACD) waarbij de macula en het daaronder liggende vaatvlies zijn aangetast.  Klachten van gezichtsvermindering beginnen bij CACD tussen het vijfentwintigste en vijftigste levensjaar en worden geleidelijk ernstiger.

Leeftijdgebonden maculadegeneratie

De meest voorkomende vorm van maculadegeneratie ontstaat over het algemeen na het vijftigste levensjaar. Deze vorm wordt leeftijdgebonden maculadegeneratie genoemd, of ook wel seniele maculadegeneratie. Leeftijdgebonden maculadegeneratie kan in de droge en natte vorm voorkomen. In 80% van de gevallen gaat het om de droge vorm van maculadegeneratie.  Leeftijdgebonden maculadegeneratie komt maar in 20% van de gevallen voor als natte maculadegeneratie.

Wat is maculadegeneratie | | Symptomen van maculadegeneratie | Behandeling van maculadegeneratie