Oogtest

Vraag 1 van de 11

De tijd voor deze vraag is verstreken.

volgende vraag

Welkom bij de online Oogtest!

Hoe doet u de online Oogtest?

 • Kijk op armlengte naar uw scherm.
 • Draagt u een bril of contactlenzen, houd deze gedurende de test dan op of in.
 • De uitslag ontvangt u via e-mail.

Succes!

Deze online Oogtest is tot stand gekomen met advies van oogartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam en Radboudumc. De Oogtest is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. Alleen een deskundige kan oogafwijkingen vaststellen. Het Oogfonds kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de uitkomsten van deze online Oogtest. De Oogtest is bedoeld als preventiemiddel voor mensen die nog niet visueel beperkt zijn.

Hoe scherp ziet u?

Klik aan de kant waar de cirkel open is

20
waar is de cirkel open?

Hoe scherp ziet u?

Klik aan de kant waar de cirkel open is

20
waar is de cirkel open?

Hoe scherp ziet u?

klik aan de kant waar de cirkel open is

20
waar is de cirkel open?

Hoe scherp ziet u?

klik aan de kant waar de cirkel open is

20
waar is de cirkel open?

Hoe goed ziet u contrast?

klik aan de kant waar de cirkel open is

20
waar is de cirkel open?

Hoe goed ziet u contrast?

klik aan de kant waar de cirkel open is

20
waar is de cirkel open?

Hoe goed ziet u contrast?

klik aan de kant waar de cirkel open is

20
waar is de cirkel open?

Hoe goed ziet u contrast?

klik aan de kant waar de cirkel open is

20
waar is de cirkel open?

Hoe goed ziet u contrast?

klik aan de kant waar de cirkel open is

20
waar is de cirkel open?

Hoe groot is uw gezichtsveld?

Dek uw rechteroog en Steek uw duim omhoog
 • 1. Dek uw rechteroog
 • 2. Steek uw duim omhoog
Beweeg uw hand naar buiten en weer naar buiten
 • 3. Beweeg uw hand naar buiten
 • 4. Beweeg uw hand naar binnen
Ziet u met uw linkeroog aan de buitenzijde tot 90 graden?
En aan de binnenzijde tot 60 graden?

Hoe groot is uw gezichtsveld?

We doen dezelfde test nogmaals maar nu voor het linkeroog.

Dek uw rechteroog en Steek uw duim omhoog
 • 1. Dek uw linkeroog
 • 2. Steek uw duim omhoog
Beweeg uw hand naar buiten en weer naar buiten
 • 3. Beweeg uw hand naar buiten
 • 4. Beweeg uw hand naar binnen
Ziet u met uw rechteroog aan de buitenzijde tot 90 graden?
En aan de binnenzijde tot 60 graden?

Centrale netvliesfunctie links

Hoe is het met uw centrale netvliesfunctie? Als u een leesbril hebt, zet deze dan op. Sluit uw rechteroog. Kijk naar het vierkant met uw linkeroog en beantwoord de vragen door op ja of nee te klikken.

Ziet u de stip op dit rooster?
Ziet u de kleine zwarte stip in het midden van het rooster?
Blijf naar de zwarte stip kijken. Kunt u het hele rooster zien?
Blijf naar de zwarte stip kijken. Lopen de lijnen recht en evenwijdig?

Centrale netvliesfunctie rechts

Sluit nu uw linkeroog. Kijk naar het vierkant met uw rechteroog en beantwoord de vragen door op ja of nee te klikken.

Ziet u de stip op dit rooster?
Ziet u de kleine zwarte stip in het midden van het rooster?
Blijf naar de zwarte stip kijken. Kunt u het hele rooster zien?
Blijf naar de zwarte stip kijken. Lopen de lijnen recht en evenwijdig?

Hoe is het gesteld met uw zicht?

Ziet u regelmatig flitsen of vlekken?
Is uw zicht in zeer korte tijd snel achteruit gegaan?

Dubbel zien en medische aandoeningen

Heeft u last van dubbelzien met één oog?
Heeft u diabetes?
Komt in uw naaste familie verhoogde oogdruk/glaucoom voor?

Leeftijd en zicht

Ik ben:
Heeft u meer behoefte aan licht om goed te kunnen lezen of dingen goed te kunnen zien?
Heeft u last van wazig of vertroebeld zien?

Zien in het dagelijkse leven

Kunt u (met uw verte-bril) nog op 2,5 meter afstand de ondertiteling op uw televisie lezen?
Kunt u de tekst op verkeersborden altijd goed lezen?
Heeft u de afgelopen 15 jaar gerookt?

Kleurenblindheid

Problemen met het zien van kleuren komen veel voor. Nederland telt ongeveer 700.000 mensen die kleurenblind zijn, vooral mannen. Voor bepaalde beroepen is het van groot belang dat u alle kleuren goed kunt onderscheiden. Het is daarom nuttig om te weten of u een storing heeft in het zien van kleuren.

Welk getal ziet u in deze circel?
Welk getal ziet u in deze cirkel?

Uitslag van de Oogtest

Vul uw gegevens in en ontvang de uitslag