Vlekken en flitsen

Vaak zijn vlekjes die mensen in of voor hun oog of ogen zien bewegen, het gevolg van troebelingen in het glasvocht. Glasvocht is een gelei die het achterste gedeelte van het oog, de ruimte tussen ooglens en netvlies, opvult.

Als het glasvocht verdichtingen krijgt of troebel wordt, kan het een schaduw op het netvlies geven. Dit kan zich voordoen als vlekjes in allerlei vormen: puntjes, cirkels, draden, slierten, spinnenwebben.

Glasvochttroebelingen

De meest voorkomende oorzaak van glasvochttroebelingen is veroudering. Er ontstaan verdichtingen of klonteringen in het glasvocht. Hoewel deze wel hinderlijk kunnen zijn, is dit meestal onschuldig. Het zien van (zwevende) vlekjes door glasvochttroebelingen wordt ook wel met de Franse term ‘mouches volantes’, ofwel ‘vliegende vliegjes’ aangeduid. 

Plotseling ontstaan van vlekjes kan gepaard gaan met het optreden van lichtflitsen. De combinatie van vlekjes en lichtflitsen wijst meestal op een vrij plotseling krimpen van het glasvocht. Dit wordt ook wel glasvochtloslating genoemd. Dit is een proces dat bij het normale ouder worden hoort. Meestal is dit onschuldig, maar soms kan dit het begin van een netvliesprobleem zijn. 

Andere oorzaken voor het zien van vlekken en flitsen

  • Migraine
  • Een ontsteking binnen in het oog (uveïtis)
  • Glasvochtbloeding 

Netvliesloslating

Wanneer het glasvocht krimpt en zich lostrekt van het netvlies kan er in een klein aantal gevallen een scheurtje in het netvlies getrokken worden. Zo’n scheurtje kan het begin zijn van een netvliesloslating: een ernstige aandoening die het zicht bedreigt. Bij het ontstaan van een scheurtje in het netvlies kan soms ook een bloeding in het glasvocht ontstaan.

Onderzoek

Hoewel de kans op netvliesproblemen niet heel groot is. is het advies wel degelijk dat mensen met plotseling ontstane (of verergerende) klachten van vlekjes en flitsen zich binnen 24 uur oogheelkundig laten onderzoeken. Neem hiervoor contact op met de huisarts of oogarts.

Behandeling

  • Bij een oogontsteking (uveïtis) is meestal behandeling met oogdruppels noodzakelijk.
  • Bij glasvochtbloeding door diabetes is vaak een laserbehandeling van het netvlies nodig.
  • Bij een glasvochtloslating zonder afwijkingen in het netvlies is géén behandeling vereist.
  • Bij een scheurtje in het netvlies is meestal een laserbehandeling nodig om netvliesloslating te voorkomen.

Verloop van de klachten

Glasvochttroebelingen worden op den duur vaak wat kleiner. Sommige troebelingen kunnen van plaats veranderen of zelfs verdwijnen. Mensen raken meestal ook aan gewend aan de vlekjes. Lichtflitsen verdwijnen meestal weer vanzelf.

Let op: bij plotselinge duidelijke verergering van de vlekjes en/of flitsen kunt u het beste binnen 24 uur contact opnemen met de huis- of oogarts.