Symptomen glaucoom

Terug

Glaucoom symptomen zijn pijnloos en geven in het begin meestal geen klachten van gezichtsverlies. Uitval van het gezichtsveld aan het ene oog kan dan nog worden opgevangen door het andere oog. Daar komt bij dat we gewend zijn op één punt te focussen en juist het midden van het gezichtsveld raakt bij symptomen van glaucoom in eerste instantie niet aangetast. Uitval vindt meestal plaatst aan de randen. Daardoor merkt men meestal pas dat er iets aan de hand is als de ziekte al gevorderd is en er daadwerkelijk klachten door het glaucoom ontstaan.

Lees meer over glaucoom

vraag GRATIS aan
Brochure glaucoom
Vraag de gratis folder Glaucoom aan

Naarmate het ziekteproces vordert, nemen de klachten van het glaucoom toe. De uitval van het gezichtsveld wordt groter. Het midden van het gezichtsveld is nog scherp, maar de onscherpe rand wordt steeds breder. Dit heet kokerzien. Hierdoor zal iemand vaker tegen dingen aanlopen of voorwerpen niet zien aankomen. Dit maakt bijvoorbeeld autorijden erg lastig en zelfs gevaarlijk. In een ‘blinde vlek’ kan zich een medeweggebruiker bevinden die dan plotseling in het gezichtsveld komt. Maar bijvoorbeeld ook werken op de computer gaat problemen geven, omdat de cursor of de muis niet op het beeldscherm gevonden worden.

In een vergevorderd stadium worden de klachten van het glaucoom ernstiger. Uiteindelijk raakt ook het centrale deel van het gezichtsveld aangetast, waardoor ook het midden van het gezichtsveld niet meer scherp is. Dit geeft ernstige beperkingen. Lezen wordt lastig en details kunnen niet meer worden onderscheiden. Onbehandelde glaucoom leidt uiteindelijk tot blindheid.

Onzeker of je wellicht glaucoom hebt?

Doe de Glaucoomtest

Belangrijk om te weten is, dat de symptomen van de gezichtsuitval bij glaucoom voor iedereen anders kunnen zijn. Op plaatjes wordt de uitval vaak weergegeven als een zwarte ring of zwarte vlekken, maar in werkelijkheid is dat vrijwel nooit zo. De hersenen zijn namelijk in staat de ontbrekende stukken van het gezichtsveld in te vullen. Een groot deel van de mensen ziet wazige vlekken. Bij anderen ontbreken onderdelen of details in het gebied van de uitval. Sommige mensen zien een wazige tunnel en een groot deel heeft helemaal geen klachten van het glaucoom.

Er zijn twee soorten glaucoom: chronisch glaucoom en acuut glaucoom. De symptomen van beide verschillen. Chronisch glaucoom symptomen ontstaan sluipend en geven pas klachten als het gezichtsveld drastisch kleiner wordt. Bij acuut glaucoom zijn de symptomen duidelijk en meestal maar aan één oog. Acute glaucoom symptomen zijn als volgt te herkennen: Het oog is rood, dof en doet veel pijn. Daarnaast is het zicht wazig. Ook kan ernstige hoofdpijn, misselijkheid en braken optreden. Deze heftige klachten worden veroorzaakt door een extreem hoge oogdruk.

Wat is glaucoom  |  Soorten glaucoom  |  Behandeling van glaucoom