Staaroperatie

Wat is een staaroperatie?

Een staaroperatie is de enige mogelijkheid om staar te behandelen. Tijdens de operatie wordt de troebele lens vervangen door een heldere kunstlens. Een staaroperatie gebeurt altijd maar aan één oog. Als beide ogen moeten worden geopereerd, zit er ongeveer een maand tussen de twee operaties. Een staaroperatie wordt ook wel een cataractoperatie genoemd.

Wanneer is een staaroperatie nodig?

Een staaroperatie is nodig als de staar problemen geeft in het dagelijks leven. Heel veel mensen ondergaan vroeg of laat een staaroperatie. In Nederland zijn het er jaarlijks zo’n 160.000 (bron: Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen). Heeft u het idee dat u een staaroperatie moet ondergaan? Overleg dit dan met uw oogarts.

Hoe gaat een staaroperatie in zijn werk?

De cataractoperatie gebeurt op de dagbehandeling. Dit betekent dat iemand voor en/of na de operatie niet in het ziekenhuis hoeft te overnachten. Meestal wordt het oog plaatselijk verdoofd. Dit gebeurt met druppels in het oog en een injectie naast het oog. Daardoor is het niet meer mogelijk om gedurende de staaroperatie het oog te bewegen en is het oog zelf gevoelloos.

Een staaroperatie zelf duurt maar 10 tot 15 minuten. Bij de operatie wordt de oude lens via een kleine opening uit het kapselzakje (het zakje rond de ooglens) verwijderd. Dit gebeurt met een soort klein stofzuigertje (phaco-emulsificatie). Dit mini-stofzuigertje stoot trillingen uit, waardoor de troebele lens loslaat. Tegelijkertijd worden de losgetrilde deeltjes opgezogen.

Vervolgens plaatst de oogarts de opgerolde kunstlens in het lege kapselzakje. De lens ontvouwt vanzelf en zet zich daarbij vast.

De kunststof lens is al voor de staaroperatie aangemeten. Net als verschillende soorten brillen en contactlenzen zijn er ook verschillende soorten kunstlenzen. Meestal wordt voor de monofocale lens gekozen. Met deze lens kan op één afstand scherp gezien worden. Dat kan dichtbij zijn of veraf. Om op een andere afstand scherp te kunnen zien, is dan een bril nodig.

Er zijn ook lenzen die een leescorrectie wegnemen, namelijk multifocale lenzen. Na de staaroperatie is een leesbril dan niet meer nodig. Als iemand een cilinderafwijking van het oog heeft, kan dat gecorrigeerd worden met torische lenzen. Tegenwoordig kunnen torische lenzen geïntegreerd worden in monofocale en multifocale lenzen.

Herstel na een staaroperatie

Het herstel na een staaroperatie gaat meestal snel. Het is normaal dat het zicht de eerste dagen na de operatie wat wazig is. Ook kan het oog dan nog geïrriteerd zijn en tranen. Ook kunnen hoofdpijnklachten optreden. Meestal vallen de klachten mee. Uiteindelijk hebben de meeste mensen na een staaroperatie veel scherper zicht. Ook kan men beter diepte en contrast zien.

Als mensen naast staar ook andere oogproblemen hebben, zijn de resultaten iets minder goed. Dit is bijvoorbeeld het geval als staar voorkomt in combinatie met maculadegeneratie. In dat geval zal na het plaatsen van een nieuwe lens het zicht wel beter zijn, maar niet scherp.

Nazorg na een staaroperatie

Een staaroperatie vraagt om de nodige nazorg. Na de cataractoperatie is het oog afgedekt met een kapje of een verband. Dat mag de volgende dag al verwijderd worden. De eerste dagen zal het zicht nog wat wazig zijn, maar dat verbetert snel.

De eerste week moet ’s nachts nog wel een plastic kapje over het oog gedragen worden om het oog te beschermen. Verder is het de eerste tijd goed om niet te wrijven in het oog, geen contactsporten te doen, niet te zwemmen en stoffige ruimten te vermijden.

Onder de nazorg bij een staaroperatie valt ook het druppelen van het oog. Dit moet vanaf de dag van de operatie meerdere keren per dag worden gedaan. De oogdruppels zijn bedoeld om infecties te voorkomen. Hoelang er gedruppeld moet worden na een cataractoperatie bepaalt de oogarts. Meestal is dat zo’n vier weken.

Complicaties na een staaroperatie

Het herstel na een staaroperatie verloopt meestal snel en zonder problemen. Het is uitzonderlijk dat een staaroperatie mislukt. Maar zoals bij elke operatie kan ook een staaroperatie complicaties geven. Gelukkig is dit vrijwel nooit zo; in 98% van de gevallen verlopen de operatie en het herstel zonder problemen. Ontstaan er complicaties, dan zijn die meestal onschuldig van aard en kunnen ze makkelijk verholpen worden.

  • Nastaar

Een bekende complicatie na een staaroperatie is nastaar. Dit is een vertroebeling van het kapselzakje een paar maanden of jaren na de operatie. Met de huidige operatietechnieken komt nastaar bijna niet meer voor. Als nastaar toch optreedt, kan het goed verholpen worden met een laserbehandeling. Het laseren is pijnloos en duurt maar 10 minuten.

  • Gescheurd kapselzakje

In een enkel geval kan het kapselzakje scheuren. De kunstlens heeft dan onvoldoende steun om te kunnen worden geplaatst. Er moet dan een andere aanhechtingsplaats worden gevonden.

Ook kan door het scheuren van het kapselzakje glasvocht (het vocht in het glasachtig lichaam achter de lens) naar voren komen in het oog. Dit moet eerst worden verwijderd om ruimte te maken voor de kunstlens én om risico’s op complicaties aan het netvlies, zoals een netvliesloslating, te verkleinen.

Ook kunnen er stukjes van de oude lens in het glasvocht komen. Deze stukjes moeten alsnog worden verwijderd, omdat ze ontstekingen en een hoge oogdruk kunnen veroorzaken.

  • Macula-oedeem

Soms ontstaat er kortere of langere tijd na een staaroperatie een vochtophoping in het netvlies. Het vocht hoopt zich dan op in de gele vlek (macula) en veroorzaakt macula-oedeem. Het zicht wordt slechter en kan vertekend raken. Meestal lost het macula-oedeem binnen een aantal maanden vanzelf op. Soms is extra behandeling nodig met oogdruppels of injecties. Macula-oedeem ontstaat vaak in combinatie met een gescheurd kapselzakje.

  • Dubbelzien na staaroperatie

Ook kan het gebeuren dat de kunstlens verschuift. Dit kan zich in de eerste weken na de operatie voordoen, maar ook jaren daarna. Door de verschuiving vermindert het zicht, wordt het oog lichtgevoelig en ontstaat dubbelzien. De oplossing is het opnieuw plaatsen of vervangen van de kunstlens.

  • Wondlekkage

Tot slot kan een wondlekkage optreden. Ook dit gebeurt zelden. Als de oogarts tijdens de cataractoperatie de kans op een wondlekkage hoog inschat, zal een hechting geplaatst worden om dit te voorkomen.

Wanneer naar de dokter?

De eerste dagen na de operatie is het normaal dat er bepaalde klachten zijn, zoals wazig zien, irritatie, roodheid en hoofdpijn. Nemen deze klachten toe, wordt het zicht bijvoorbeeld opeens minder of ziet men er zwarte vlekken of lichtflitsen in het zicht, dan moet direct contact worden opgenomen met de oogarts.

Staaroperatie en autorijden

Hoelang na een staaroperatie men niet mag autorijden, verschilt per persoon. In principe mag men 24 uur na een staaroperatie weer autorijden, maar alleen als de gezichtsscherpte dan voldoende is. Het is daarom het beste om dit met de oogarts te overleggen.