Wat is staar?

Staar is een veelvoorkomende oogziekte. Het kan aan één oog voorkomen maar ook aan beide. Voor in het oog, achter de pupil ligt de ooglens. Deze is helder en doorzichtig. Daardoor kan het licht er ongehinderd doorheen vallen op het netvlies en kunnen we beelden scherp zien. Bij staar (cataract) wordt de ooglens troebel. Hierdoor kan het licht het netvlies niet meer goed bereiken en gaan we waziger zien.

Er zijn drie vormen van staar:

  • Ouderdomsstaar
  • Aangeboren staar 
  • Staar veroorzaakt door een trauma of ziekte

Ouderdomsstaar komt het meest voor. Deze vorm van staar ontstaat op een leeftijd boven de 55 jaar. In de leeftijd van 55 tot 65 jaar heeft ongeveer 3% van de mensen staar en onder 85-jarigen komt het bij 20% voor.

De oorzaak van staar (cataract)

Staar kan op verschillende manieren ontstaan. Zoals gezegd, is ouderdom de belangrijkste oorzaak van staar. Met het ouder worden kunnen eiwitten in de lens samenklonteren, waardoor de lens troebel wordt. Dit is een normaal ouderdomsverschijnsel.

Daarnaast kunnen erfelijke factoren staar veroorzaken. De staar is dan aangeboren en kan al op jonge leeftijd klachten geven. Vaak heeft een kind dan ook een andere aangeboren ziekte. Maar aangeboren staar hoeft niet per se erfelijk te zijn. Het kan ook tijdens de zwangerschap ontstaan. Een infectie bij de moeder kan hiervan de oorzaak zijn, maar dat hoeft niet. Aangeboren staar komt bij ongeveer 1 op de 10.000 baby’s voor.

Een andere oogaandoening, zoals een inwendige oogontsteking, kan ook de oorzaak van staar zijn. Verder komt staar meer voor bij mensen met diabetes. Ook roken, alcoholgebruik, ongezonde voeding en veel zonlicht verhogen de kans op het krijgen van staar. Soms ontstaat staar door het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals ontstekingsremmers. En staar kan ook het gevolg zijn van een ongeluk waarbij het oog beschadigt. Tot slot is ook geslacht een bepalende factor. Bij vrouwen komt staar meer voor dan bij mannen.

Staar voorkomen

Staar kan niet worden voorkomen. Wel kan de kans op Staar iets verkleind worden door gezond te leven.

De kans op Staar kan door de volgende adviezen op te volgen worden verkleind:

Hoe wordt de diagnose Staar gesteld?

Om te bepalen of iemand Staar heeft, onderzoekt de oogarts of optometrist de ogen met een spleetlamp. Deze lamp schijnt een smalle, felle bundel licht in het oog. Het voorste deel van het oog, waaronder de ooglens, kan hiermee goed bekeken worden. De oogarts/optometrist kan zien of er troebelingen zijn in de ooglens en zo ja, hoeveel. Verder wordt gekeken of de ogen verder gezond zijn en de gezichtsscherpte wordt onderzocht.

Staar behandeling

Bij beginnende staar zullen mensen zich nog een tijdje kunnen redden met een andere bril, een vergrootglas of extra licht. Maar uiteindelijk moet staar altijd behandeld worden. Zonder behandeling zorgt staar voor een steeds verdere afname van het zicht.

Staar kan niet behandeld worden met medicijnen of laseren. De enige behandeling van staar is een staaroperatie, waarbij de troebele lens wordt vervangen door een heldere kunstlens. Er wordt besloten om te opereren als de staar problemen geeft in het dagelijks leven.