Behandeling glaucoom

Glaucoom is goed te behandelen. Wel is het belangrijk dat de  behandeling van glaucoom tijdig wordt gestart, want de schade die aan de oogzenuw is ontstaan kan niet meer worden hersteld. De glaucoombehandeling kan alleen de beschadiging van de oogzenuw afremmen of stoppen.

De behandeling van glaucoom begint bij het stellen van de diagnose. Bij het vermoeden van glaucoom wordt een aantal onderzoeken gedaan:

  • Meting van de oogdruk
  • Gezichtsveldonderzoek
  • Onderzoek van de oogzenuw
  • Onderzoek van de kamerhoek

Al deze onderzoeken bij elkaar leveren voldoende informatie op om de diagnose glaucoom te kunnen stellen en een goede glaucoombehandeling te starten.

Oogdrukmeting

Voordat glaucoom kan worden vastgesteld en de behandeling van glaucoom kan worden gestart, wordt er eerst een oogdrukmeting gedaan. Het meten van de oogdruk(tonometrie) kan op meerdere manieren gebeuren. Oogartsen en optometristen hanteren de zogenaamde applanatiemethode. Hierbij wordt de oogdruk gemeten met een kunststof cilindertje dat met een bepaalde druk tegen het oog wordt geplaatst. Opticiens gebruiken doorgaans de non-contacttonometrie. Bij deze methode bepaalt de opticien de oogdruk door met een apparaat een luchtstraaltje tegen het oog te blazen.

Gezichtsveldonderzoek

Gezichtsveldonderzoek brengt de uitval van het gezichtsveld in kaart. Het onderzoek wordt voor beide ogen apart gedaan. Er zijn verschillende manieren om het gezichtsveld te onderzoeken. Een veelvoorkomende manier is de halve bol waar lichtpuntjes op worden geprojecteerd. Deze lichtpuntjes veranderen van plek en strekte. Als de schade door glaucoom groot is, ziet men op bepaalde delen van de halve bol de lichtpuntjes niet, ook als deze heel fel zijn. Door de hele bol langs te gaan, kan precies bepaald worden welke delen van het gezichtsveld zijn aangetast. De mate waarin het gezichtsveld is aangetast bepaalt welke soort behandeling van glaucoom het meest geschikt is.

Onderzoek van de oogzenuw

Het onderzoek van de oogzenuw gebeurt met een oogspiegel. Hiermee kan de oogarts diep in het oog kijken en het netvlies en de oogzenuw beoordelen. Dit speelt een belangrijke rol bij het kiezen van de juiste behandeling van glaucoom. De oogzenuw ontspringt in het netvlies. Dit punt heet de papil. De papil ziet eruit als een rand om een uitholling. Bij glaucoom wordt deze rand dunner en de uitholling wijder. Voorafgaand aan dit onderzoek wordt het oog gedruppeld, waardoor de pupillen wijd blijven tijdens het onderzoek. Via de oogspiegel wordt namelijk een fel licht in de ogen geschenen.

Onderzoek van de kamerhoek

Het onderzoek van de kamerhoek heet gonioscopie en wordt gedaan om de vorm van glaucoom vast te stellen. Bij dit onderzoek zet de oogarts een speciale contactlens op het oog waarmee de voorste oogkamer onderzocht kan worden. Het oog wordt vooraf verdoofd.

Is glaucoom aangetoond, dan kan de behandeling van glaucoom op drie manieren worden uitgevoerd, waarover hieronder meer informatie:

 

  • Glaucoommedicijnen
  • Laserbehandeling
  • Glaucoomoperatie

Medicijnen bij glaucoom

De medicijnen die bij glaucoom worden voorgeschreven, zijn bedoeld om de oogdruk te verlagen. Medicatie bij glaucoom bestaat uit oogdruppels. Vaak zijn het oogdruppels die direct in het oog worden aangebracht. De oogdruppels verminderen de productie van kamerwater of stimuleren de afvoer ervan. Ze moeten dagelijks worden gebruikt gedurende de rest van het leven.

Glaucoommedicatie behoort tot verschillende medicijngroepen. Dit betekent dat de samenstelling per glaucoommedicijn verschilt en daarmee ook de bijwerkingen anders kunnen zijn. Voor welke oogdruppels wordt gekozen, hangt af van het effect (of ze de oogdruk voldoende verlagen), eventuele bijwerkingen en of iemand andere aandoeningen heeft. Soms wordt er als medicijn bij glaucoom ook een combinatie van oogdruppels voorgeschreven.

Laserbehandeling bij glaucoom

Wanneer glaucoommedicatie de oogdruk niet voldoende verlaagt, of als de glaucoomoogdruppels te veel bijwerkingen geven, kan gekozen worden voor een laserbehandeling van glaucoom. Een laserbehandeling gebeurt heel gericht met een dunne, felle lichtstraal via een microscoop. Bij glaucoombehandeling met een laserstraal kan de aanmaak van kamervocht worden geremd of de afvoer hiervan worden verbeterd. Er zijn verschillende laserbehandelingen van glaucoom mogelijk, afhankelijk van het soort glaucoom dat iemand heeft. De ene vorm van glaucoom reageert beter op een laserbehandeling dan de andere vorm.

Glaucoomoperatie

Als glaucoommedicatie en een laserbehandeling onvoldoende effect hebben, is een glaucoomoperatie mogelijk. De meest voorkomende operatie bij glaucoom is de trabeculectomie. Bij deze glaucoomoperatie wordt aan de bovenzijde van het oog, op de grens van de iris, een soort luikje in het oogwit gemaakt. Het kamerwater kan via dit luikje uit de oogbol wegstromen onder het bindvlies (de conjunctiva). Hier ontstaat een soort blaasje met vocht dat de bleb wordt genoemd. Als de trabeculectomie als glaucoomoperatie niet het gewenste resultaat geeft, kan gekozen worden voor het plaatsen van een drainage-implantaat. Het drainage-implantaat is een kunststof slangetje met daaraan een siliconen plaatje. Het slangetje wordt in de voorste ruimte van het oog (voorste oogkamer) geplaatst ter hoogte van de kamerhoek. Het plaatje wordt aan de buitenkant van het oog op het oogwit gehecht en afgedekt met slijmvlies (conjunctiva) en een stukje donoroogwit. Het kamervocht loopt via het slangetje weg naar het siliconen plaatje dat als een soort opvangreservoir werkt. Vanuit het plaatje wordt het kamerwater opgenomen door het slijmvlies. Hierdoor daalt de oogdruk en verhelpt deze operatie glaucoom. Ook is het mogelijk om de ooglens te verwijderen om zo de oogdruk te verlagen. Het verwijderen van de ooglens is een staaroperatie. Met het verwijderen van de ooglens ontstaat er meer ruimte voorin het oog.

Benieuwd naar hoe glaucoom te behandelen valt? Download onze gratis folder met info, tips en meer weetjes over hoe glaucoom behandelt kan worden. Klik hieronder.

Deze folder is tot stand gekomen door jarenlange ervaring en wetenschappelijk onderzoek door experts.