Symptomen maculadegeneratie

Maculadegeneratie-symptomen kunnen verschillen. Dit zullen we hieronder verder uitleggen.

  • Minder scherp zien
  • Rechte lijnen worden krom
  • Een wazige, rommelige, grijzige of zelfs zwarte vlek zien
  • Kleuren worden vager
  • Slechter contrast zien

Maculadegeneratie geeft geen pijnklachten. Ook zijn de ogen niet geïrriteerd; ze tranen niet en zijn niet rood. Aan de buitenkant is dus niet te zien dat iemand maculadegeneratie heeft.

Omdat maculadegeneratie een verzamelnaam is voor verschillende oogaandoeningen, kunnen de symptomen van maculadegeneratie ook verschillend zijn. Wel hebben de symptomen van maculadegeneratie allemaal te maken met een verandering en achteruitgang van het gezichtsveld. En dan met name van het centrale zien. Onder het centrale zien verstaan we het richten en scherpstellen van onze blik op een bepaald punt. Dat kan dichtbij zijn, zoals op een boek, maar ook veraf, bijvoorbeeld op een verkeersbord.

Maculadegeneratie-symptomen

Bij maculadegeneratie ontstaan dus klachten in het midden van het blikveld. Het gaat daarbij om de volgende symptomen:

Minder scherp zien > Een van de eerste symptomen van maculadegeneratie is dat iemand minder goed gaat zien. Vaak wordt dit niet opgemerkt. Het is namelijk heel normaal dat de gezichtsscherpte afneemt met het ouder worden. Maar bij maculadegeneratie gaat de gezichtsscherpte heel sterk achteruit en lost het dragen van een bril de problemen niet op.

Rechte lijnen krom zien > Verder kan het beeld dat iemand met maculadegeneratie ziet, vertekend raken. Rechte lijnen worden krom en vlakke oppervlakten lijken een beetje op te bollen. Deze vertekening van het beeld heet metamorfopsie. Metamorfopsie is een van de mogelijke symptomen van maculadegeneratie.

Een vlek zien > Ook kan er als maculadegeneratie symptoom een wazige, rommelige, grijzige of zelfs zwarte vlek in het midden van het blikveld verschijnen, waar niet langs gekeken kan worden. Dit maakt het herkennen van gezichten bijvoorbeeld erg lastig. Zo’n donkere vlek wordt een scotoom genoemd.

De kleuren worden vager > Kleuren zien eruit als op een verbleekte foto. Het wordt daardoor lastig om kleine (kleur)contrasten te zien. Sowieso is het voor mensen met symptomen van maculadegeneratie moeilijk om contrasten te zien. Een wit vel papier op een witte tafel wordt bijvoorbeeld niet opgemerkt. En doordat kleuren vager worden én het zien van contrast verslechtert, zijn gekleurde letters op een gekleurde achtergrond niet te lezen.

Dingen zien die er niet zijn > Een klein aantal mensen met maculadegeneratie krijgt te maken met visuele sensaties. Dit heet het Charles Bonnet syndroom en houdt in dat ze dingen zien die er in werkelijkheid niet zijn. Het gaat dan niet om lichtflitsen, sterretjes of patronen, die mensen met maculadegeneratie ook wel eens zien, maar om bijvoorbeeld voorwerpen of personen. Het zijn scherpe, duidelijke beelden. De verklaring voor het zien van deze visuele sensaties ligt in de hersenen. We kunnen zien omdat onze ogen samenwerken met onze hersenen. De beelden die we zien, zijn maar voor een deel gebaseerd op wat we met onze ogen waarnemen. De hersenen vullen deze waarnemingen aan met andere informatie. Dit wetende, is het best voor te stellen dat als de ogen niet meer goed werken, de hersenen toch beelden kunnen vormen.

Symptomen kunnen verschillen

De klachten en symptomen bij maculadegeneratie verschillen per persoon. Bij de een gaat de achteruitgang van het zicht sneller dan bij de ander. Dit hangt onder andere af van het soort maculadegeneratie dat iemand heeft. Zowel bij natte als droge maculadegeneratie gaat het gezichtsvermogen achteruit, maar bij natte maculadegeneratie gaat dit veel sneller.

De meeste mensen met maculadegeneratie worden niet blind. Meestal raakt alleen het centrale zien beschadigd, maar niet dat wat vanuit de ooghoeken gezien wordt. Hierdoor lukt het de meeste mensen met maculadegeneratie om zich in de vertrouwde omgeving te redden.

Meer informatie over maculadegeneratie