Geschiedenis

De geschiedenis van Stichting Oogfonds Nederland gaat terug tot de jaren veertig van de vorige eeuw. In 1947 werd Stichting het Nederlandse Blindenwezen opgericht met als doel de belangenbehartiging voor blinden landelijk door één organisatie te laten verrichten.

In 1960 werd de stichting omgezet in een vereniging en later werd de naam overeenkomstig aangepast. Omdat de activiteiten zich niet alleen op blinden richtten en er steeds meer aandacht kwam voor slechtzienden, is in 1983 de naam opnieuw gewijzigd in Vereniging het Nederlands Blinden- en Slechtziendenwezen (VNBW).

Door nieuwe ideeën over en ontwikkelingen in de emancipatie van de doelgroep is in 1998 de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang opgericht als koepelorganisatie van belangen- en patiëntenorganisaties. De VNBW functioneerde hierna vooral als fondsenwerver en financier van de federatie. Om deze taak beter te kunnen vervullen, is er in het jaar 2000 een omzetting geweest tot de Stichting Fonds VNBW. Zo ontstond er één landelijke organisatie die geld inzamelt voor alle blinden en slechtzienden. In deze periode opereerden wij dus onder de naam Stichting Fonds VNBW.

In 2003 heeft de Stichting Fonds VNBW een naamsverandering ondergaan. Vanaf die tijd heten wij ‘Stichting Oogfonds Nederland’, kortweg Oogfonds. En nog steeds is het Oogfonds dé nationale fondsenwerver op het gebied van blindheid en slechtziendheid.

Dit is wat een persoon ziet met