Wetenschappelijk onderzoek

Terug

Het aantal mensen met een visuele beperking neemt schrikbarend toe. Nieuwe inzichten zullen de impact van oogziektes voor patiënten aanzienlijk verkleinen. Daarom financiert het Oogfonds via het samenwerkingsverband Uitzicht hoogstaand onderzoek naar oogziektes. Dit gebeurt in nauw overleg met andere fondsen, medische experts en mensen uit de doelgroep.

Subsidie toegekend in 2020:

 • Hoge dosis versus lage dosis atropine bij myopie | Erasmus UMC | Behandeling met atropine van kinderen met bijziendheid heeft effect op het verminderen van ooggroei (een belangrijke oorzaak van myopie). Kinderoogartsen en orthoptisten zetten echter vraagtekens bij de dosering van atropine. Na vijf jaar onderzoek is het gewenste resultaat: vermindering van de lengte groei van het oog, door toepassing van een dosering die zowel effectief als acceptabel is.
 • Onderzoek aan menselijke netvliezen-in-een-kweekbakje voor verbeteren behandeling glaucoom | Amsterdam UMC | Er is gestart met stamcelonderzoek om betere behandelmogelijkheden voor openkamerhoekglaucoom (POAG) te vinden. POAG is de meest voorkomende vorm van glaucoom. Het wordt vaak gekenmerkt door een hoge oogdruk, een afwijkende oogzenuw en een afwijkend gezichtsveld. Zonder behandeling leidt het uiteindelijk tot blindheid.

 • Betrouwbare rijtest voor automobilisten met glaucoom | Amsterdam UMC | In samenwerking met VISIO en het CBR is een onderzoek gestart met als doel een meetmethode te ontwikkelen voor compensatoire oogbewegingen voor automobilisten met glaucoom. De vraag is of deze methode een betere voorspeller voor veilig rijgedrag is dan het gezichtsveldonderzoek.
 • Een holistische benadering van kinderuveïtis | UMC Utrecht | De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht doet in samenwerking met het Helmholtz Ooginstituut in Moskou een onderzoek naar het vasculair systeem van patiënten met kinderuveïtis. Kinderuveïtis is een ernstige, inwendige oogziekte die moeilijk te behandelen is. Bij een derde van deze kinderen leidt de aandoening tot permanent gezichtsverlies.

Deze pagina wordt continu aangevuld met onderzoeken.

Subsidie toegekend in 2019:

 • Behandeling van oogziekte CACD | Radboud UMC | Het onderzoek zal onmisbare informatie opleveren voor het ontwikkelen van een behandelmethode (gentherapie). En ook inzichten voor behandeling van droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie.
 • Kaukasische hoge en pathologische bijziendheid: een klinische, genetische en epidemiologische studie | Erasmus MC Rotterdam | Een klinisch, genetisch en epidemiologisch onderzoek naar hoge myopie bij Kaukasische myopiepatiënten. Zijn de richtlijnen uit Azië, waar de myopie-epidemie nog groter is dan in Europa, ook op Kaukasische patiënten van toepassing? Myopie kan leiden tot maculadegeneratie en andere oogziekten.
 • Onderzoek naar vaatgroei-remmende therapie bij natte LMD | AMC | De huidige behandeling van natte LMD bestaat eruit om de vorming van nieuwe bloedvaten tegen te gaan door het wegvangen van de groeifactor VEGF, een stof die de vaten laat groeien. Deze aanpak is niet altijd succesvol. Ook vraagt het veel van de patiënt vanwege de frequente injecties. Ontwikkeling van nieuwe manieren is noodzakelijk en de behandelingen gericht op de zogenaamde tipcel zijn veelbelovend.
 • Ontwikkeling van nieuwe technieken voor genbewerking voor retinale ziekte | LUMC Leiden | Het ontwikkelen van een nieuwe gentherapie voor aandoeningen aan de retina, zoals Stargardt macula, leeftijdsgebonden maculadegeneratie en retinitis pigmentosa. Omdat veel verschillende genmutaties netvliesaandoeningen kunnen veroorzaken, zou het ideaal zijn als hiervoor een algemene gentherapie kan worden ontwikkeld. Het gaat dan maar liefst om 260 oogziekte-genen.
 • De weg naar een leven zonder glaucoom | ErasmusMC Rotterdam | Doel is om een genetisch profiel te creëren voor glaucoompatiënten dat nuttig zal zijn voor meer gepersonaliseerde geneeskunde: glaucoompatiënten beter adviseren over hun gebruik van medicatie en voedingsgewoonten op basis van hun genetisch profiel.
 • Gentherapie voor de ziekte van Stargardt | Radboud UMC | In dit onderzoek wordt een nieuwe therapeutische strategie onderzocht die de foutieve aanmaak van het eiwit ABCA4 kan herstellen. Bij patiënten met Stargardt wordt dit eiwit niet goed gemaakt, waardoor de netvliescellen afsterven en het zicht langzaam slechter wordt.
 • Betere behandeling voor ernstige oogontsteking van de voorste en/of achterste oogkamers | Oogziekenhuis Rotterdam 
 • Een pilot studie naar de afweercellen bij uveitis | UMCU
 • Vergelijken van onderzoeksresultaten door de volgtest te koppelen aan een stereoscopishe hoge-snelheids oogbewegingsmeter ten opzichte van het standaard oogheelkundig en visueel onderzoek. | UMCG
 • Onderzoek naar de rol van mitochondriën bij glaucoom: kan dit met een dieet tot verbetering leiden? | Maastricht UMC

 

Subsidie toegekend in 2018:

 • De rol van steroïde hormonen in chronische serosa | LUMC | De uitkomsten van dit onderzoek vormen een basis voor toekomstige behandelingen van chronische serosa, zodat slechtziendheid door blijvende schade aan het netvlies kan worden voorkomen.
 • Hoornvliesontsteking, een kleine beschadiging met grote gevolgen | Maastricht UMC+ | Steeds meer Nederlanders krijgen een hoornvliesontsteking. Contactlenzen spelen hierbij een grote rol. Een snellere en adequatere behandeling zou veel zichtverlies en leed voorkomen.
 • Genetische oorzaak van oogmelanoom | LUMC Leiden | Oogmelanoom is de meest voorkomende kwaadaardige vorm van kanker in het oog bij volwassenen. Onderzocht wordt hoe vaak een genetische mutatie een rol speelt, zodat oogmelanoom eerder op kan worden gespoord en behandeld
 • Moleculaire pleister voor de ziekte van Stargardt | Radboudumc | De ziekte van Stargardt is een erfelijke vorm van maculadegeneratie. Ook jongeren en kinderen
  kunnen worden getroffen en langzaam hun zicht verliezen. Een behandeling is er niet, maar dankzij een belangrijke ontdekking kan hier verandering in komen.
 • Glaucoom op een chip | Maastricht UMC+ | Door het ontwikkelen van een realistisch glaucoommodel kunnen nieuwe behandelingen en persoonlijke behandelplannen ontwikkeld worden.
 • Effectiviteit van Bowman-laagtransplantatie bij keratoconus | NIIOS | Omdat een Bowman-laagtransplantatie een relatief nieuwe procedure is bij keratoconus, zullen de onderzoekers de lange termijn effectiviteit en complicaties evalueren.

 • Kunstmatige intelligentie: behandeling op maat bij netvliesaandoening | Erasmus MC & Radboudumc | Kunstmatige intelligentie kan de oogzorg enorm verbeteren. Onderzoekers willen deze technologie inzetten om de zorg voor mensen met maculadegeneratie (MD) en andere netvliesaandoeningen sneller én accurater te maken.

 • Genetische oorzaak van netvliesaandoeningen | Radboudumc | Voor het ontstaan van een erfelijke netvliesaandoening is in zestig procent een genetische verklaring gevonden. Om ook de overige veertig procent te verklaren zetten onderzoekers van het Radboudumc een nieuwe technologie in.

 

 

Help mee

Doordat de overheid bezuinigt op onderzoek, is het aantal aanvragen van onderzoekers de laatste jaren explosief gegroeid. Uw gift is harder nodig dan ooit. Hoe meer donaties wij ontvangen, hoe meer mensen met een oogziekte geholpen kunnen worden. Doet u daarom vandaag nog een gift: uw bijdrage aan een zichtbaar betere toekomst

Subsidie toegekend in 2017:

 • Invloed mobiele telefoons op bijziendheid bij kinderen | Uit eerder onderzoek bleek dat lang dichtbij kijken het risico op bijziendheid sterk verhoogt. En dat veel buiten zijn bijziendheid juist afremt. Eén zeer belangrijke vraag is nog niet beantwoord: Draagt het toegenomen gebruik van mobiele telefoons en andere digitale schermen extra bij aan de bijziendheidsepidemie?
 • Minder screenings voor kinderen met kans op oogkanker (retinoblastoom) | Op dit moment worden álle kinderen die risico op retinoblastoom hebben tot hun vierde levensjaar regelmatig gescreend. Met DNA-onderzoek willen onderzoekers bepalen welke kinderen genetisch een hoog risico lopen en welke een laag risico. Zo hoeft een deel van de kinderen voortaan minder gescreend te worden.
 • I-move perimeter: een kindvriendelijke meetmethode van het gezichtsveld | Dat er momenteel geen objectieve gezichtsveldmeting is voor kwetsbare kinderen, is een groot gemis. Daarom werkt het Erasmus MC aan het ontwikkelen van een kindvriendelijke, snelle én betrouwbare methode
 • Bijziendheid, een dreigende epidemie | Is van alle zestigers een kwart bijziend, bij veertigers is dit al een derde en bij twintigers zelfs de helft. Als we niet ingrijpen, wordt bijziendheid de grootste oorzaak van blindheid en slechtziendheid.
 • Moleculaire therapie voor erfelijke netvliesdegeneratie | In dit onderzoek wordt gekeken of foute informatie uit het een gen gehaald kan worden om de progressie van netvliesdegeneratie stoppen en het zicht te verbeteren.
 • Biologische vingerafdruk van kinderen met uveitis | In Nederland lijden zo’n 5000 kinderen aan uveitis, oftewel oogontsteking. Eén op de drie krijgt te maken met permanent verlies van zicht. Om onnodige bijwerkingen te voorkomen en juiste behandeling op tijd te kunnen starten is het van groot belang van te voren te kunnen voorspellen welk kind op welke behandeling zal reageren.
 • Genetische factoren bij netvliesloslating | Eén op de driehonderd mensen krijgt een netvliesloslating. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen welke genetische factoren bijdragen aan het ontstaan van netvliesloslating.
 • Op naar een goede behandeling van serosa | Tot op heden is bijna niets bekend over serosa, één van de meest voorkomende vormen van maculadegeneratie. Daarom doen onderzoekers baanbrekend onderzoek doen naar deze mysterieuze oogziekte.
 • Meerwaarde van PS-OCT bij glaucoom en maculadegeneratie | Recent is op de Vrije Universiteit een nieuwe en veelbelovende techniek ontwikkeld: Polarisatie Gevoelige-OCT (PS-OCT). Voordat de techniek breed kan worden ingezet, moet deze uitgebreid getest worden.
 • Hoge resolutie MRI-scans voor de behandeling van glaucoom | Verhoogde oogdruk is verantwoordelijk voor de helft van alle glaucoom. Onderzocht wordt of hoge resolutie MRI-scans nieuwe informatie kunnen geven voor de behandeling van patiënten met afwijkingen in het gezichtsveld, in het bijzonder glaucoom.

Subsidie toegekend in 2016:

 • De invloed van voeding op maculadegeneratie (MD) | Veel mensen met de oogziekte maculadegeneratie (MD) hebben vragen over wat goede voeding is voor hun ogen. Nog lang niet alles is bekend en vanwege het grote belang ervan, helpt het Oogfonds onderzoek naar dit onderwerp mogelijk maken.
 • Vroeg ingrijpen bij oogproblemen door diabetes | Steeds meer Nederlanders krijgen diabetes. Eén van de meest voorkomende complicaties is retinopathie, oftewel beschadiging van het netvlies. Recent is ontdekt dat dit op een hele subtiele manier begint en dat dit met speciale apparatuur te zien is. Onderzoekers willen bepalen welke factoren in dit vroege stadium een rol spelen.
 • Wat werkt beter bij een lui oog: afplakken of videogames? | Dit onderzoek heeft als doel een betrouwbaar antwoord te geven op de vraag of aangepast gamen een snellere visusverbetering geeft dan het traditionele afplakken.
 • Nieuwe meetmethode om uitval van het gezichtsveld te bepalen | Deze studie heeft als doel een methode te introduceren om het gezichtsveld te bepalen, gebaseerd op de anatomie van de hersenen.
 • Verbetering van het zicht bij retinitis pigmentosa | Onderzoek naar een nieuwe methode om de functie van het blinde netvlies te verbeteren: Optogenetica. Dit is een nieuwe techniek die de aangetaste fotoreceptoren lichtgevoelig maakt met behulp van lichtgevoelige eiwitten uit bacteriën of algen.
 • Glaucoom ontdekken voordat iemand slechter kan zien | Bij glaucoom en een verhoogde oogdruk is het belangrijk om vast te stellen of de oogzenuw of de zenuwvezels in het oog zijn aangetast. In deze studie wordt onderzocht of deze techniek kan worden verbeterd.
 • Behandeling voor droge maculadegeneratie | Maculadegeneratie is de belangrijkste oorzaak van blijvende slechtziendheid in Nederland. Voor de droge vorm, bestaat nog geen behandeling. Er worden nieuwe behandelingen ontwikkeld die het overactieve afweersysteem remmen. 
 • Identificatie biomarkers van diabetisch macula oedeem | Bij mensen met diabetische retinopathie is diabetisch macula oedeem de belangrijkste oorzaak van permanent zichtverlies. Tijdens dit onderzoek wordt gezocht naar factoren in het bloed om zogeheten biomarkers vast te stellen.

Subsidie toegekend in 2015:

 • Erfelijke blindheid bij kinderen en jongeren | Blindheid bij kinderen wordt vooral veroorzaakt door erfelijke ziektes als retinitis pigmentosa en jeugd maculadegeneratie. Een behandeling bestaat nog niet. Deze kinderen zijn veroordeeld tot ernstige slechtziendheid of zelfs blindheid. Maar daar kan nu verandering in komen.
 • Vaatgroei aanpakken | Vaatgroei heeft invloed op drie veelvoorkomende oogaandoeningen: maculadegeneratie bij ouderen, diabetische retinopathie én prematuren retinopathie bij zeer vroeggeboren baby’s.
 • Meettechniek hersendruk verfijnen | Het is al langer bekend dat een verhoogde oogdruk een rol speelt bij glaucoom. Maar uit onderzoek van het UMC Groningen, blijkt dat juist het verschil tussen oogdruk en hersendruk bepalend is.
 • Aanknopingspunten diabetische retinopathie | Onderzoek naar de rol en het effect van serumeiwit Lp(a) op het ontstaan of verloop van diabetische retinopathie.
 • Voorspellen leeftijdsgebonden maculadegeneratie | Er zijn therapieën in ontwikkeling die in een vroeg stadium ingrijpen om het onomkeerbare eindstadium van LMD te voorkomen. Het is belangrijk te weten wie er behandeld moet worden om verdere progressie te stoppen.
 • Effectiviteit van hoornvliestransplantatie | Het bepalen van de effectiviteit van een nieuwe methode op het gebied van hoornvliestransplantatie ten opzichte van de huidige methode.