oogonderzoek

Online Oogtest

Het snel constateren en behandelen van oogklachten en oogziektes is cruciaal. Wil je weten of je een verhoogd risico op oogziektes hebt? Doe dan onze online Oogtest!

Ga naar de online Oogtest

De Oogtest is bedoeld als preventiemiddel voor mensen die nog niet visueel beperkt zijn. De online Oogtest is tot stand gekomen met advies van oogartsen van Het Oogziekenhuis Rotterdam en Radboudumc. De Oogtest is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. Alleen een deskundige kan oogafwijkingen vaststellen. Het Oogfonds kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de uitkomsten van deze online Oogtest.