Help mee om erfelijke blindheid te voorkomen

Blijf zien waar je van houdt!

1.200.000 mensen met een oogprobleem in Nederland
300.000 Nederlanders zijn slechtziend of zelfs blind
50% van oogaandoeningen is te voorkomen door preventie en voorlichting

‘Samen kunnen we mijn ziekte bij anderen voorkomen’

Wikke (14) verloor in korte tijd vrijwel al zijn zicht door de erfelijke oogziekte van Leber. ‘Ik wil weten wat de ziekte bij mij heeft veroorzaakt. En helpen om het bij anderen te voorkomen.’

Bekijk video over Wikke

Lees het verhaal van Wikke

Sinds zijn vijftiende is Daan de Kort (30) nagenoeg blind. Toch heeft hij als Tweede Kamerlid een plek verworven in de Haagse politiek. Namens de VVD maakt Daan zich sinds de verkiezingen hard voor inclusiviteit en participatie van mensen met een beperking. Daan de Kort is naast die rol een commitment aangegaan als ambassadeur van het Oogfonds: ‘Een mooie stichting waarin ik optimisme en wilskracht herken.’

Lees meer

Onderzoek naar glaucoom hard nodig

In Nederland lijden naar schatting 200.000 mensen aan deze ziekte. Ook John van der Zande. ‘Ik was er op tijd bij. Anders was ik nu misschien blind of slechtziend geweest.’

Lees verhaal van John

Onze ogen

Oogklachten

Het oog is erg gevoelig. Oogklachten komen dan ook vaak voor. Sommige zijn onschuldig; andere kunnen een belangrijk signaal zijn dat er iets ernstig mis is.
Lees meer
Lees meer over Oogklachten

Oogziektes

Een oogziekte kan iedereen treffen. Zo snel mogelijk behandelen is cruciaal om zoveel mogelijk zicht te behouden. Daarom geeft het Oogfonds informatie over de meeste voorkomende oogziekten en oogklachten.
Lees meer
Lees meer over Oogziektes

Anatomie

Het oog is een complex en kwetsbaar lichaamsdeel en staat in verbinding met de hersenen. Ontdek hier alles over de anatomie van het oog.
Lees meer
Lees meer over Anatomie

Zo helpt het Oogfonds

Het aantal mensen met een oogprobleem stijgt. De oplossing ligt in voorlichting, preventie en meer oogonderzoek. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk oogonderzoek naar het voorkomen en behandelen van oogproblemen. En steunt patiëntenverenigingen in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking.

'Cruciale bouwsteen'

Helaas is er nog geen effectieve behandeling tegen retinitis pigmentosa. Beschadigingen aan het netvlies kunnen we niet repareren. Zeker als de macula, het centrale gedeelte waar we scherp mee zien, is aangetast. Dan gaat het zicht snel en blijvend achteruit. Daar moet verandering in komen!

Lees meer
Lees meer over 'Cruciale bouwsteen'

Moleculaire pleister

Het onderzoeksteam in Nijmegen, onder leiding van prof. dr Rob Collin heeft recent een nieuwe groep genetische fouten ontdekt die leiden tot de ziekte van Stargardt. Het opmerkelijke is dat deze fouten liggen op speciale ‘tussenliggende’ stukjes DNA. Deze ontdekking geeft veel nieuwe mogelijkheden.

Lees meer
Lees meer over Moleculaire pleister

De juiste dosis atropine

Elke dag een druppel atropine in de ogen is in het grootste deel van Azië de standaardbehandeling voor kinderen bij wie de myopie snel toeneemt. In Taiwan druppelt zelfs meer dan de helft van alle bijziende jonge kinderen om de achteruitgang te temperen.

Lees meer
Lees meer over De juiste dosis atropine

Van stamcel naar zenuwcel

Glaucoom op een chip is een feit, officieel heten dit in vitro glaucoommodellen. Er is een kweekapparaat gemaakt, waarin het effect van hoge oogdruk op cellen wordt nagebootst. Met testcellen wordt nu uitgebreid onderzoek gedaan, daarna volgen de testen bij humane cellen.

Lees meer
Lees meer over Van stamcel naar zenuwcel

Bloeddruk & glaucoom

In Nederland zijn er miljoenen mensen met een te hoge of een te lage bloeddruk. Uit eerder onderzoek bleek al een verhoogd risico op glaucoom. Daarom is het belangrijk te weten hoe de bloeddruk werkt en wat de impact is op de ontwikkeling van de oogziekte glaucoom.

Lees meer
Lees meer over Bloeddruk & glaucoom

Glaucoom in de darmen

Door onderzoek weten we steeds meer over glaucoom. Bijvoorbeeld dat voeding en vitamines van invloed zijn op de ontwikkeling van deze oogziekte. Met nieuw onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de darmflora van glaucoom-patiënten verschilt ten opzichte van mensen zonder glaucoom.

Lees meer
Lees meer over Glaucoom in de darmen

Geprinte netvliescellen

Door leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) raken de zenuwcellen in de macula (gele vlek) van het netvlies beschadigd. Het zicht wordt minder; lezen en gezichten herkennen wordt lastiger. Met geprinte netvliescellen worden nieuwe behandelmethoden tegen LMD onderzocht.

Lees meer
Lees meer over Geprinte netvliescellen

LMD in één of twee ogen?

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van natte LMD in het eerste oog, maar nauwelijks invloed heeft op het aandoen van het tweede oog. Leefstijl als niet roken, gezond gewicht en voeding heeft dat wél.

Lees meer
Lees meer over LMD in één of twee ogen?

Glaucoomonderzoek

Glaucoom is een belangrijke oorzaak van blindheid. Wereldwijd lijden naar schatting 65 miljoen mensen aan deze ziekte. In Nederland naar schatting zo’n 162.500 mensen. Glaucoom is eigenlijk een verzamelnaam van ziektes die de zenuwvezels in het oog aantasten.

Lees meer
Lees meer over Glaucoomonderzoek

Myopieonderzoek

Myopieonderzoek is wetenschappelijk oogonderzoek gericht op de oorzaak, risico’s en gevolgen van bijziendheid. Bijziendheid (myopie) is een afwijking van het oog waarbij een bril met min-glazen nodig is om scherp te zien. Zonder bril valt het beeld vóór het netvlies en is het zicht onscherp.

Lees meer
Lees meer over Myopieonderzoek

Maculaonderzoek

Maculadegeneratie is de meest voorkomende aandoening aan de macula (gele vlek), maar er zijn meer oogziektes die de macula beschadigen. Door de hoge concentratie lichtgevoelige cellen zien we scherp. Is de macula beschadigd dan wordt het centrale zicht wazig of verdwijnt het.

Lees meer
Lees meer over Maculaonderzoek

Wanneer de rek eruit is

Pathologische myopie is een vorm van myopie (bijziendheid) waarbij er veranderingen optreden in het oog. Het belangrijkste kenmerk van pathologische myopie is een focale (plaatselijke) uitstulping achter in het oog, een zogenoemd stafyloom.

Lees meer
Lees meer over Wanneer de rek eruit is

Zo te zien

Het zintuig 'zien' stond centraal in de familietentoonstelling Zo te zien. Bezoekers ervaarden hoe bijzonder én kwetsbaar je ogen zijn. Het Oogfonds was inhoudelijk partner van deze unieke tentoonstelling die van 10 juli tot en met 31 oktober 2021 te zien was in het NEMO Science Museum.

Lees meer
Lees meer over Zo te zien

Myopie educatie

Kinderen brengen meer tijd achter schermen door, dat is zorgelijk. Weinig buitenlicht en veel dichtbij kijken kan op de langere termijn ernstige bijziendheid veroorzaken, ofwel hoge myopie. Als we niets doen, is hoge myopie in 2050 de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Nederland.

Lees meer
Lees meer over Myopie educatie

Rapportage Oogzorg

Cijfers over het aantal slechtzienden en blinden in Nederland variëren van 50.000 tot wel 477.000. Maar hoeveel zijn het er nu echt? Duidelijke cijfers zorgen ervoor dat belangrijke beslissingen rondom zorg beter genomen worden en dat oogzorg nadrukkelijker op de agenda wordt gezet.

Lees meer
Lees meer over Rapportage Oogzorg

MIJN geZICHT 

In de tentoonstelling MIJN geZICHT bracht fotograaf Murk Schaafsma een bijzondere fotoserie tot stand. Het geeft antwoord op de meest gestelde vraag: "Wat zie je?” Voor dit project maakte hij portretfoto’s, besprak met de geportretteerden wat zij zien en vervolgens verbeeldde hij hun zicht.

Lees meer
Lees meer over MIJN geZICHT 

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek laten zien dat het uitbannen van oogproblemen mogelijk is, als er maar genoeg onderzoek kan worden gedaan.

Iris van het Oogfonds

Dit is wat een persoon ziet met